2012-06-22

Skverbų aerodromas. 1941- Aerodromas ? O kaip nežinosiu, anava, už kelio buvo.
- O kur tiksliau ?
- Tai gi ten, už kelio ir buvo...
- O jūs iš kur žinote, juk pagal amžių nepanašus į senbūvį ?
- Tai čia visi žino ...* * *

   Kažkurį sekmadienį su kolega Seržu važinėjom į Rytus nuo Panevėžio.
Ta proga kolegai pasiūliau atlikti nedidelį (?) paklausinėjimą apie karo meto aerodromą Skverbų apylinkėse.
   Informacijos apie tame rajone buvusį aerodromą sėmiausi tyrinėjant Pajuostyje stovėjusių tarybinių aviacinių junginių istoriją karo pradžioje (1941-06-22_26).

Pavyzdžiui, kad ir tokia ištrauka iš kovinių suvestinių:

"Потери в ходе первого вылета 9 СБАП:
"В 7:10 22 самолета полка, произвели посадку на аэродроме Поневежис, *ЦАМО, ф.7 САД , оп.1, д.14, с2. но только для того, что бы сразу же взлететь и перебазироваться на аэродром Скварбай, с целью выхода из под удара противника. Так полк закончили этот первый вылет в войне, ставший не только первым боевым вылетом самолетов ВВС КА по германской территории, но и первым вылетом, проведенным в соответствии с так называемыми «Планами прикрытия»…*ЦАМО, ф.9 БАП, оп.525010, д.1, с.15.
Экипажи 4 АЭ 9 СБАП не вернувшиеся с боевого задания*:
1)Комэск к-н Коротков Иван Петрович
Штур.АЭ к-н Ильин Ефим Игнатьевич
Стр. рад. Мл. л-т Гаврилов Леонид Николаевич
2)Зам. комэска ст. л-т Богомолов Сергей Михайлович
Стр. Бом. ст. л-т Слуцкер А.В.
Стр. рад. С-на Филипкин Александр Степанович
3)Пилот л-т Воронин Александр Григорьевич
Стр. Бом. мл.л-т Гордеев А.Г.
Стр. рад. Мл.с-т Першин И.К.
* ЦАМО, ф.7 САД , оп.1, д.8, с5.ЦАМО, ф.7 САД , оп.2, д.6, с.11-13. "


Skverbai po vokiečių užėjimo.


   Trumpas pateiktos statistikos paaiškinimas:
1941 m. birželio 22 d. ryte, tuoj po Vokietijos invazijos į TSRS teritoriją pradžios, Pajuostyje buvusio 9-ojo greitųjų bombonešių pulko lėktuvai (SB-2 modelio, 25 vnt) atliko pirmąjį karo metu priešo taikinių bombardavimą jų teritorijoje. Šiuo atveju bombos buvo numestos Tilžės apylinkėse. Bombonešių reido metu buvo prarasti trys lėktuvai su įgulomis. Likusieji gryžo 7:10 val. ryto, bet tik tam, kad iš kart persikelti į Skverbų aerodromą (kituose šaltiniuose sakoma, kad gryžtantieji net netupė Pajuostyje, o gavę perspėjimą radiobangomis iš kart skrido į atsarginį aerodromą).  Antžeminis aptarnavimo personalas atsitraukimą į atsarginį (laikiną) Skverbų aerodromą pradėjo tuoj pat po vokiečių lėktuvų atakos Pajuostyje.


"Тем временем технический состав под руководством старшего инженера полка военного инженера третьего ранга Николая Ивановича Киселева быстро ликвидировал очаги пожара и ввел в строй часть поврежденных при бомбардировке самолетов. Полк перебазировался на запасной аэродром. Все с нетерпением ждали возвращения своих товарищей. Ведь то был первый боевой вылет. И куда? В Тильзит — самое логово врага.
Вдали слышались взрывы. Это фашистские летчики продолжали бомбить старый аэродром. И хотя в эти часы было не до веселья, никто не смог сдержать улыбку: «Здорово мы их провели. Пусть теперь бомбят пустое место". 


 Šalia 9-ojo GBP orlaivių prisiglaudžia ir 6 naikintuvai I-153 "Čaika" iš 238-ojo avicinio naikintuvų pulko (ANP), ankščiau buvusio taip pat Pajuostyje:

"Во второй половине дня полк (точнее говоря, его остатки в количестве 6 самолётов) перебазировался на аэродром Скварбай, при этом все повреждённые «чайки» навсегда остались на аэродроме Паневежис; судя по арифметике, гам же было брошено и порядка 5 исправных И-153. После перебазирования в Скварбай полк теряет (возможно, здесь были бы уместны кавычки) связь со штабом дивизии; номинально 238-й ИАП был передан «в оперативное подчинение 9-му БАП», который к вечеру 22 июня находился на том же аэродроме."


"Čaika" Skverbuose.

Tolumoje ties miško "siena" - platusis geležinkelis.


   Prie įvardintų aviacinių dalinių, buvusių Skverbuose, galima dar pridėti ir 109-tą aerodromo aptarnavimo batalioną:

"... Хизир проходил службу в 109-м батальоне аэродромного обслуживания 7-й отдельной армии. Авиаполк, который обслуживался этим батальоном, с 22 по 24 июня произвел 103 боевых вылета. При отходе батальона с линии фронта без вести пропало и погибло 289 человек личного состава."


* * *


   Aktyvūs skrydžiai Skverbų aerodrome vyko apie 3 paras (1941-06-22_24). Nežiūrint į sąlyginai trumpą jo gyvavimą, šioje vietovėje gyvenantys įvairaus amžiaus aukštaičiai iki šiol pamena tų dienų karštinę.

   "Prieš tai apžiūrėję duobėje lapais apkritusį sprogmenį, užsukome pas vieną seniausių Valakų kaimo gyventoją Pranę Juknevičienę. 1923 m. gimusi moteris papasakojo, kad tarp Skverbų ir Žvirblionių kaimų laukų platybėse buvęs aerodromas. Moteris prisimena 1941 m. birželio 22 ar 23 dienos vokiečių bombardavimą. Matyt, pagrindiniu taikiniu buvo geležinkelis, kuriuo kaip tik tuo metu dardėjo traukinukas į Subačių. Bėgiai tiesėsi pro pat jų sodybą."


   "... Per karą subombordavus aerodromą, sudegė daug trobų. Liepsnos pasiglemžė ir Juzulėnų sodybą."


Vokietukai ant bombonešio SB-2 Skverbuose.


   Pats metas prie spaudoje paviešintų prisiminimų pridėti ir mano su Seržu nugirstus bei kažkiek įrašytus Skverbų gyventojų pasakojimus.
   Kuklios užklausos sutiktiems vietiniams buvo atliktos mažiausiai trijose vietose. Tik po to pavyko pasisvečiuoti ir ilgėliau paklausinėti Skverbų senbuvę (92 m. amžiaus) jos namuose. Viens gerai nusiteikęs pons (sūnus jos) teikėsi mumis pamačyti (labai atsiprašau visų - per žioplumą neužsirašiau pastarųjų vardų anei pavardžių kol kas)...


    Štai nepilnas vaizdo įrašo tekstas. Močiutė bėdų turi su klausa, tad klausimus teko kartoti (rėkti) ir man, ir jos sūnui:


- Va, atavedžiau svečių apie aledromą paklaust, - sūnus (toliau - s).
- Aledromą ? Lektūvai buvo ten..
- A rusų lėktuvai ? - ašmi (toliau -r.)
- A vot nebeatsimenu...
- A daug buvo lėktuvų ?- r.
- Daug buvo, pilnas aledromas.
- O kurioj vietoj buvo ?- r.
- Čia vat už kelio.
- Tigi aš tau rodžiau, - s.
- Toj pievoj ? - r.
- Toj pievoj.
- Bet ne prie geležinkelio ?- r.
- Ne prie geležinkelio.

Buvusio aerodromo vieta.
maps.lt


- A vokiečiai bombardavo aerodromą ?- r.
- Bombardava.
- Smarkiai ?- r.
- Smarkiai.
- A jūsų neužkabino ?- r.
- Ne, neužkabina...
- ...Bet nušovė daug žmonių,- s.
- O kur palaidoti ?- r.
- A ką aš žinau ?- s.
- Nu gi daug žuvo vaikų.
- Vaikų ? O kareivių ?- r.
- Matai gi, bombelių primėtė kokių tai...
- Ai tų gi, kur pajudini ir ...?- r.
-  Jo, kur pajūdini - ir pokšt! ...
-  Kur "pokšt", ir rūra suplėšyta ...- s.

   Trumpas komentaras: manau,čia eina kalba apie tas pačias vokiškas aviacines minas, kurių buvo pribarstyta ir Pajuosčio aerodrome:

"Любопытно отметить, что сами немцы встретились с определенными трудностями в обезвреживании сброшенных на советские аэродромы бомб-«бабочек». В истории 1-й танковой дивизии отмечается: «37-й саперный батальон очистил аэродром около Поневежа от мин, сброшенных немецкой авиацией. При этом 1-я рота батальона понесла первые тяжелые потери, так как использованные здесь мины были отряду неизвестны"


    Supaprastintas ištraukos vertimas
"Įdomumo dėlei verta paminėti, jog patys vokiečiai susidūrė su tam tikrais sunkumais nukensminant bombas-"plaštakes":  37-tas pionierių batalionas naikino minas, numestas vokiečių lėktuvų. Darbų eigoje I-oji kuopa neteko keletos vyrų, nes rasti sprogmenys nebuvo žinomi būrio kariams".
   Greičiausiai čia kalbama apie aviacines bombikas SD-2, mėtytas iš kasetinių konteinerių:
 


...
- Ir kareivių daug buva užmušta.
- O kur jie buvo laidoti ?- r.
- Čia, ant kapų.
- Kur, Skverbuos ?
- Nu jo, čia vietoj.
- O yr koks paminklas ar kas ?- r.
- Yr, o kaip.
- O vokiečius ar atsimenat kaip atėjo ?- r.
- Bjaurūs buvo ereliai, bjaurūs (...konkrėčiau senolė nenupasakojo, kuom jie buvo bjaurūs)
- ... Daug čia sudegė lektuvų, daug. Sudaužytų buvo.
- O kur tuos sudaužytus lėktuvus po to padėjo ?- r.
- Nežinau...
- Sakau, gal pas jus kur nors in tvartų ?- r.
- Ne, nu kur jau :)
- Išsivežė gal kur nors, blet, - s. - Va, ką mama pasakoja, tą klausyk.
- O ką dar atsimenat iš to laiko ?- r.
 - Gal jūsų kaimo žmonės statė tą aerodromą ?- r.
- Ne ne, nieko nestatėm, visas kaimas išvažiavo miškuos.
- A kokiuos miškuos buvot ?- r.
- Krūmuos va tuose ir buvom.
- Čia gi, šalia. Pušinėlis ten,- s.  - Buva padarytas ir apkasas kaip tunelis.
-A tom bombelėm užumušė, Sestirka toks ėjo.
- Tėvui rūrų sudraskė...- s.
- Kaip ???- r.,- ką jis, atsisėdo ten ?
- Nee, tigi buvo ten primėtita žinai kiek tų bombelių ?- s.
- Rusai, kai traukės, tai visur krūmuos nabogai . Tai paduodi duonos, tai jiems blaga buva. A vokietys pamata ir šauna tuoj...
- O jūs nenukentėjot ten ?- r.
- Ne, nenukentėjau.
- Nuo ruskio nukentėjo,- S.- atėmė arklius, viskų...


   Čia mano fotoaparato kortelės atmintis pasibaigė, tad galiu tik  minimaliai atkurti buvusio pokalbio esmę... Labiausiai įstrigo tai, jog anuomet kelias Subačius-Kupiškis ėjo per Skverbų gyvenvietę, kai šiais laikais plentas nutiestas ŠALIA Skverbų . Kitaip sakant, dabartinis respublikinės reikšmės kelias eina tiesiogiai per istorinio aerodromo buvimo vietą:

Tarpukario žemėlapis su pažymėtais Skverbais ir senuoju keliu per gyvenvietę


* * *


   Mane ištikusios "bėdos" su atmintine neaplenkė ir bičiulio Seržo - nepaaiškinamai atsisakė veikti ir jo fotoaparato kortelė. Štai kodėl šis įrašas kol kas lieka be buvusio aerodromo vietos nuotraukų.   Bet kokiu atveju esu nuoširdžiai dėkingas Seržui už pagalbą "atverčiant šį istorinį puslapį" ;)


 * * *


     Rudeniop Skverbų aerodromo vieta buvo aplankyta dar kart:
    Buvusio aerodromo vieta žiūrint nuo Subačiaus pusės.


Senasis kelias Subačius-Kupiškis, einantis per Skverbų gyvenvietę.

 Žvilgsnis į aerodromo pusę iš Skverbų

Skverbų aerodromo vieta nuo Kupiškio pusės.

* * *

   Rašant tekstą labai padėjo ir šie šaltiniai:
http://rytufrontas.net/
http://www.vif2ne.ru/nvk/forum/0/0.htm
http://imf.forum24.ru/
http://bankinteza.ru/
http://trizna.ru/forum
http://maps4u.lt/lt/news.php

* * *

2012-06-13

Tarpukario karių kapai Ramygalos g. kapinėse      Darkausi blaškausi po Panevėžio apylinkes ieškodamas egzotiškų kapelių, o kad vertėtų pagrindinėse miesto kapinėse pasidairyti  - nedašyla (tikra tiesa, senokai ten buvau).

    Gerai, kad kolega Gedas (Amb) primigtynai parekomendavo apsilankyt...

* * *


    Ką apie šias kapines žinome iš oficialių šaltinių ?

Kapinaičių pradžia.


Nesinori tikėt, jog nuotrauka daryta 1923 m.

 Paminklo pašventinimas 1930 m. 

Konferencijos, skirtos Tarptautinei kultūros paminklų dienai paminėti, 
pranešimų tezės. 2006
    Keletas mano pastebėtų akcentų 2012 metų birželio pradžioje:


Tarpukario nuotrauka.

 Informacinės rodyklės priešais savanorių kapus nurodo Panevėžio šviesuolių amžino poilsio vietas.

 Oficialiai šiame sklype yra virš 200 kryželių.


 Ši kapavietė išsiskiria ne tik nestandartiniu dydžiu ir forma, bet ir pažeista antkapio nuotrauka.


 
Kolega iškėlė versiją, kad gal būt taip tarybiniais metais buvo kovojama su tarpukario Lietuvos simbolika, matoma ant uniforminio diržo.


Pagrindinis paminklas, "skaičiuojantis" 9-tą dešimtį.

   Labiausiai mane nustebino ne 1919-1923 m. savanorių kryžiai, o kur kas vėliau palaidotieji kariai.
 


Pavyzdžiui, iš 4-tojo pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulko ...

 

 


... arba 1-ojo Artilerijos pulko kariai...
   ... arba  per APK žuvęs kariai iš 4PP:

   Radau ir vieną su Lietuvos aviacija susijusį karį:
  
Už ruožo su tarpukario kariais  t.p. ilsisi ir 1941 m. birželio aukos:

* * *


   Kas norės savomis akimis apžvelgti ne tik karišką Panevėžio praeitį - prašom, štai schema kas ir kur palaidotas kapinėse prie Ramygalos gatvės:* * *