2012-09-24

Pagojė. 1944 m. liepa

   

    Neprivažiavus ~5km Anykščių (nuo Troškūnų pusės), yra toks paminklinis akmuo:    Štai ką apie šią vietą rašo "Pasaulio anykštėnų bendrijos" šaltinis:

"1944 m. liepos 14 d. ties Pagoje įvyko pirmasis Anykščių krašte lietuvių ginkluoto šaulių būrio ir sovietinės kariuomenės dalinių susirėmimas. Čia 16 partizanų iš Anykščių ir Švenčionių susišaudė su 5 rusų tankais, kurie buvo surengę pasalą vokiečių traukiniui. Apšaudomi iš patrankų ir kulkosvaidžių tiek rusų, tiek ir vokiečių iš priartėjusio traukinio, partizanai be nuostolių pasitraukė Troškūnų link."

    Nežinau, kaip ten buvo iš tiesų, bet knygelėje "Troškūnai" (1996) ši istorija nupasakota kiek linksmiau:

* * *

2012-09-06

Paminklinis akmuo


   Aptiktas ir užfiksuotas A.Jakšto g. parke nuo upės pusės. Sovietmečiu parkas vadinosi "Jaunystės", o A.Jakšto g. - "Draugystės alėja":

   "Šioje vietoje buvo laidojami Tarybų Sąjungos kariuomenės kariai, žuvę II pasaulinio karo metu",- skelbia užrašas. Pasak liūdininkų, čia tikrai būta laidojimų, tačiau apie 1970 m. karių palaikai buvo perkelti į pravoslavų kapines, kur susiformavo taip vadinamos "Andrijanovo kapinės".

   Atmintinas akmuo greičiausiai likęs nuo tarybinių laikų, tik užrašas paliktas vien lietuvių kalba.


 Prieškaryje iš oro daryta nuotrauka, rodyklė - ties "Draugystės" parko vieta.


* * *

   Kapinių nuotrauka iš leidinio "Panevėžys" (1960) ir ta pati vieta 2013 m. pradžioje:
* * *