2013-08-15

Ar žinote, kad ...
   ... Anykščių rajone esančiame Rubikių ežere yra kritęs tarybinis dviejų variklių bombonešis IL-4 ?
   Va kokią ištrauką iš V.V.Rešetnikovo knygos "Что было, то было"("Kas buvo, tas buvo") man pakišo kolega Aleksandras.

Veiksmas vyko 1942 m. rugsėjo pradžioje, kai naktinio 751-ojo tolimųjų bombarduotojų pulko lėktuvai gryžinėjo po reido į Berlyną:


   tekstas lietuviškai:

   "Kai mūsų pulkas jau nusileido, paaiškėjo: nėra Lomov'o. Pranėšė apie atliktą užduotį, apie variklio gedimą ir nutilo.

<...>

   Berlyną jis bombardavo ir pirmą naktį, ruošėsi tai pakartoti ir antrąją, bet papildomos pakabinamos kuro talpos "sustreikavo" ir lėktuvas gavo mažiau kuro nei priklauso, tad bijodamas jo trukumo sugryžtant Lomov'as, nesiekęs pagrindinio taikinio, smogė Ščecinui. Trečio, paskutinio, skrydžio metu jau po bombų išmetimo pakliuvo į smarkią priešlėktuvinių pabūklų ugnį ir "prisigaudė" skeveldrų. "Gaudė" jas ir kiti lėktuvai, bet jam buvo pažeisti abu varikliai. Dešinysis nutilo iškart. Dėka kairiojo pavyko pasiekti Lietuvą. Vadas nenorėjo mėtyt ekipažo virš nepažystamų miškų, tad dar auštant lėktuvas nužemėjo iki aukšio, nebetinkamo šuoliui parašiutu. Viskas! Dabar tik leidimasis. Priekyje, skrydžio kryptimi, nusidriekė didelis ežeras - Rubikiai. Lėktuvas skrenda virš pat vandens. Apgaulingojo ryto prieblandoje tykus ežero paviršius


pavojingai klaidinantis, iš akies tai įvertint beveik neįmanoma. Smūgis į vandenį prilygsta smūgiui į žemę. Žibintas nešviečia. Orlaivio šturmanas Vasia Kuzin'as, išlindęs iki krutinės per priekinę viršutinę angą priekin šaudo signalines raketas vieną po kitos, bet jų šviesa nublanksta ryto migloje, palikdamos švitinčius ratilus, kurie neleidžia objektyviai įvertinti esamo aukščio. Kiek - 2, 5, 10 metrų liko iki vandens paviršiaus ? Vengdamas smūgio į vandenį Lomov'as kiek per anksti pradėjo lėktuvo nusileidimą ir jis, praradęs greitį ir kiek stabtelėjęs, pliūkštelėjo į ežerą, giliai sėstelėjo ir beveik iškart sustojo.

   Nuo staigaus sustojimo Vasia Kuzin'as išlėkė iš savo angos priekin, trenkėsi į vandenį ir nuskendo. Lomov'as veidu trenkėsi į prietaisų lentą, apsipylė krauju ir trumpam prarado sąmonę, bet atsigavęs visiems įsakė plaukti link kranto ir pats, nusimetęs kombinezoną, nusieksniavo pirmas. Sekant juo, tik kiek kita kryptimi, vandenin puole radistas Ivan'as Frolov'as, bet nusileidimo metu patirta galvos trauma, matyt nepraėjo be pėdsakų ir įveikęs pusę atsumo jis tyliai ir nelauktai paniro dugnan. Orlaivyje liko oro šaulys Michail'as Belousov'as. Su lūžusia ranka ir nemokėdamas plaukti jis užsikorė ant liemens viršaus ir laikydamasis už antenos stovo beviltiškai laukė atomazgos. Lėktuvas iš lėto ir vis labiau smego ežero gelmėn. Galiausiai visai dingo nuo vandens paviršiaus. Ir tik Belousov'o, kurs dar laikėsi už stovo, galva vos kyšojo iš vandens: lėktuvas pasiekė kietą dugną.


 Ant kranto Lomov'ą pasitiko du priešaušry žvejoję lietuviški policajai. Sužinoję, kad lėktuve liko dar vienas rusas, jie nuplaukė iki Belousov'o ir nesiskaitydami su rankos kaulo lūžiu grubiai jį įsodino į valtį, o pasiekę krantą abu belaisvius, stumdami pirmyn, pristatė į vokiečių komendatūrą. Prasidėjo apklausos ir kankinimai, bet Lomov'as ir Belousov'as laikėsi tvirtai ir į karinės tematikos klausimus atsakė tylėjimu. Apie tai, stebėdamasis jų tvirtybe, savo atsiminimuose minėjo iki šiol likęs gyvas ir ramiai gyvenantis vienas iš tų dviejų policajų.

   Žinojo ir su pagarba minėjo rusų lakūnų narsą vietinių kaimelių valstiečiai, o tie, kurie gyveno prie pat ežero, pirmiausia rado Kuzin'ą, o po to ir Frolov'ą ir paslapčia ramioje, į akis nekrentančioje vietoje ant kranto, be apeigų, bet nuoširdžiai palaidojo abejus.

   < ... >


* * *

   Ar tas lėktuvas dar guli Rubikių ežerę ? Gal vis tik buvo ištrauktas pokaryje, o gal ir ne. Narai Lietuvos kažkaip apie lėktuvą šiame ežere lyg ir nepasakojo... Lakūnai perlaidoti ar taip ir liko nežinomam kapelyje ? Ką žino apie tai Rubikių senbūviai ?

   Štai kiek klausimų mus kviečia ekspedicijon ;)


* * *

2013-07-21

Paminklo atnaujinimas II   Lietingą sekmadienį užbaigtas paminklo atnaujinimas - prie atkurto originalaus užrašo rusų kalba pridėta informacinė lentelė su įvykio aprašu lietuviškai.

 Dalis "tvarkytojų" - Aleksandras bei Serž'as.

 Situacijos įamžinimu vaizdo kamera užsiėmė kolega Aleksandras.

Dabartinė paminklo išvaizda.Dar kartą noriu padėkoti Antanui bei Egidijui Kurkliečiams iš "Aukso vartų" (UAB "Geminga")  už pagalbą gaminant lentelę.  AČIŪ. Beje, joks darbas nebūtų pajudėjęs iš vietos be bičiulio Sergėjaus (Serž) pastangų. Ačiū, kolega ;)


* * *

2013-04-21

Paminklo atnaujinimas I

   Šiandien pasinaudojom mums teikiama dievų palaima idealaus oro pavidalu ir pratesėm dar pernai pradėtą veiklą ties lėktuvo Il-76M katastrofos vieta Liūdynės miške. 

   Pristabdyto pavasario metu kolega Serž atliko titanišką darbą, ko pasekoje buvo pagaminta nauja paminklinė lenta. Užrašo tekstą padėjo atkurti buvę Pajuosčio karininkai iš Panevėžio kariškių pensininkų asociacijos "Tyluma". Lentos gamybai buvo panaudotos medžiagos,  "nepaklausios" metalo supirktuvėse. Darbą atliko reklamos agentūra "Aukso vartai".


   Nedidelis fotoreportažas apie tai:

 Aleksandr'as Karižskij - 1990.02.01 į katastrofos vietą atvyko praėjus 40 min.

Lėktuvo subirėjimo vietos nuotrauka, daryta iš sraigtasparnio.

Aleksandr'as Matvejev'as.

 Sergejus (Serž) prie būsimos iškabos vietos žymėjimo.

Naujos lentos priklijavimo akimirka.


    Ramiai besitvarkant turėjom progą pasiklausyt ne vieną gyvą pasakojimą tiek apie šį IL'ą ir jo ekipažą, tiek ir apie kitus lėktuvus ir lakūnus. Abu Aleksandrai puikūs pasakotojai, tad kelių valandų bėgyje išgirdome tik mažą dalį nutikimų iš profesionalių lakūnų gyvenimo.


   Šios talkos dalyviai:   Aleksandr'as Matvejev'as, Aleksandr'as Karižskij, Sergejus (Serž), Robertas (arecibo).


* * *

  Už pagalbą tvarkant paminklą esam ypač dėkingi Panevėžio kariškių pensininkų asociacijacijai  "Tyluma".
   Už paminklinės lentos gamybą reiškiam didelią asmeninę padėką Antanui bei Egidijui Kurkliečiams iš "Aukso vartų" (UAB "Geminga").  

Ačiū !

 * * *

2013-03-02

Karinės kraštotyros objektų žemėlapis
 

   Tinklaraščio 3-jų metų sukakties proga nusprendžiau vaizdžiai sudėlioti tai, kas per tą laikotarpį  buvo sužinota, aplankyta, pažinta.  

   Anuomet pradėtas kaip alternatyvus stambioms istorijos entuziastus vienijančioms interneto svetainėms blogas asmeninių ir kolektyvinių pastangų dėka tapo unikalios medžiagos apie "karinę" Panevėžio krašto praeitį šaltiniu. Mūsų rankos "palietė" tokius istorijos sluoksnius, kurių netyrinėjo jokios oficialios ar kitokios organizacijos. 

   Tikiuosi, mūsų, neprofesionalų, surinkta informacija pasitarnaus rimtų šios specifinės tematikos, kaip karinė kraštotyra, tyrinėjimų pradžiai.
* * *


   Dabar apie žemėlapį. Pirminiu variantu tai turėjo būt statiškas paveiksliukas su sudėliotomis žymėmis/numeriukais. Ačiū kolegai Ryčiui už laiku mesteltą užuominą link interaktyvaus sprendimo ;)   Šiuo atveju pasirinkau ArcGIS platformą, kurioje sudėliojau pristatomų objektų žymes su lydinčia nuotrauka ir trumpu aprašymu. Paspaudus langelyje matomą foto atsidaro šiame tinklaraštyje esantis straipsnis, kuriame minimas pastarasis objektas.

   Šiandienai 90 % informacijos, panaudotos žemėlapyje, yra iš šio tinklaraščio aruodų. Dėka paprasto redagavimo pažymėtų vietų turėtų tik daugėti. 

   Beje, autonomiškus istorijos mėgėjus, klubus bei asociacijas kviečiu prisidėti prie Panevėžio karinės kraštotyros objektų sarašo papildymo.

Bendram labui !* * *


Žemėlapio naujienos ir papildymai


2013-04:

   Pridėta paminklo prie miesto ligoninės nužudytiems 1941 m. birželio 26 d. Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams (informacija plačiau) žymė:


-

   Pažymėta paminklinės lentos žuvusiems kovotojams už Lietuvos laisvę vieta (prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios Smėlynės g.):

   Sunkiai įskaitomas užrašas skelbia: "ŠIOJE AIKŠTĖJE 1945-1952 METAIS BUVO GULDOMI NUŽUDYTI KOVOTOJAI, PASIPRIEŠINĘ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJAI".

-

   Pažymėta vietinės rinktinės bataliono dislokacijos vieta 1944 m. Atminimo lenta randasi Respublikos g.3 (Panevėžio miesto dailės galerijos pastatas):


   Truputis informacijos: "1944 m. vasario mėnesį subūrus Panevėžio ir Biržų krašto savanorius į generolo Povilo Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę, A. Švilpa kovo 11 d. buvo paskirtas čia suformuoto Vietinės rinktinės 241-ojo bataliono vadu. Jis vadovavo šiam junginiui, stiprindamas jo materialinę bazę ir ruošdamas būsimoms kovoms, kol 1944 m. gegužės 15 d. vokiečių okupacinei valdžiai suėmus Vietinės rinktinės vadus, batalionas buvo išformuotas, o jo kariai išleisti namo."


-
2013-05:

   Pažymėta Nepriklausomybės aikštėje stovinčio paminklo plk.ltn. Jonui Variakojui (Panevėžio srities apsaugos viršininkas, pirmasis 4-ojo Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulko vadas, Krašto apsaugos ministras) vieta :2013-07-17:

   Į žemėlapį įtrauktas paminklas Pranui Tamašauskui - 4PP vadui, pulkui vadovavusiam 1921-1926 metais.
* * *