2018-05-12

IX-tas fortas
   Keletas kadrų iš geriausiai prižiūrimo Kauno Tvirtovės fortų.Čia ir žemiau forte buvusios artilerijos ekspozicija. Forte buvusių pabūklų maketai.


 NKVD tardytojo kabinetas.

 Kauno žydų geto patalpos rekonstrukcija.

Autentiški gultai kaliniams.Išoriniai IX-to forto fortifikacijos elementai.

* * *