2019-09-18

4 L.K.M. pulko karys
  "4-to pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo Pulko 2-os kuopos karys Stasis Brazis."
Ankstyvojo ( 1919-20 m.) laikotarpio nuotrauka.* * *