2012-09-06

Paminklinis akmuo


   Aptiktas ir užfiksuotas A.Jakšto g. parke nuo upės pusės. Sovietmečiu parkas vadinosi "Jaunystės", o A.Jakšto g. - "Draugystės alėja":

   "Šioje vietoje buvo laidojami Tarybų Sąjungos kariuomenės kariai, žuvę II pasaulinio karo metu",- skelbia užrašas. Pasak liūdininkų, čia tikrai būta laidojimų, tačiau apie 1970 m. karių palaikai buvo perkelti į pravoslavų kapines, kur susiformavo taip vadinamos "Andrijanovo kapinės".

   Atmintinas akmuo greičiausiai likęs nuo tarybinių laikų, tik užrašas paliktas vien lietuvių kalba.


 Prieškaryje iš oro daryta nuotrauka, rodyklė - ties "Draugystės" parko vieta.


* * *

   Kapinių nuotrauka iš leidinio "Panevėžys" (1960) ir ta pati vieta 2013 m. pradžioje:
* * *