2011-03-22

LT - ginkluotė. "Pragaras", "Perkūnas" ir kt.

Panzeriai    Keletas epizodų iš vokiečių gamybos šarvuotų automobilių Ehrhadt Befehlspanzerwagen panaudojimo Lietuvos kariuomenėje:

Šarvuočiai Klaipėdoje/V.GrigoraitisŠarvuočiai Kaune/V.Grigoraitis


    
   Atsiminimai paimti iš knygos "Karo technikos dalių dvidešimtmetis, 1919-1939"

* * *

   Enciklopedinė informacija :   Šaltinis:   "Энциклопедия бронетанкового вооружения и техники. Колесные и полугусеничные бронеавтомобили и бронетранспортеры"

   Kaip matyti iš aprašymo, lietuvių turėti  Ehrhadt  šarvuočiai "Perkūnas", "Pragaras", "Aras", "Šarūnas" bei "Savanoris" nebuvo E-V/4 modelio ir tuo labiau ne Daimler gamybos, kaip nurodoma kai kuriuose šaltiniuose. 
    Tad lieku prie versijos, jog tai Befehlspanzerwagen variantas, aprašytas šiame komentare (imf.forum24.ru) :* * *

   Šarvuočio "Aras" nuotraukos :

Kaunas, Parodos kalnas. 1919 m.

1926 m. gruodžio 17 d. prie Vyriausiojo Štabo

* * *

   Šarvuočio "Šarūnas" nuotraukos :   Skirtingos nuotraukos, skirtingu šriftu užrašytas vardas ...

* * *

    Šarvuočio "Savanoris" nuotraukos :


1919 m.

* * *

   Neįvardintieji šarvuočiai Ehrhadt :
* * *