2010-10-03

LT - ginkluotė. Minosvaidžiai

Tarpukaris
   Minosvaidžių nuotraukų rinkinys prisirpo atskirai temai  :)

   "Apie 1935 metus Lietuvos kariuomenės pėstininkų ginklavime buvo įvesti jau pokarinės konstrukcijos minosvaidžiai. Jie buvo vadinami Stokes-Brandt minosvaidžiais. Jų pagrindinės dalys buvo tik trys : vamzdis, atramos plokštė ir dvikojis su lizdu panoramai. Žygyje, ar keičiant poziciją, kiekvieną dalį nešė vienas kovotojas. Be to, minosvaidžių būriui - trims minosvaidžiams dar buvo vienas 1 metro bazės tolimatis."   
Čia ir žemiau - citatos iš V.Statkaus knygos "Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m."


   "Vamzdis neturėjo jokių judomų dalių. Jo dugne buvo nejudomas dužiklis, į kurį pataikydavo įleidžiamos minos užtaiso kapsulis. Vamzdis buvo lygus, be graižtvų."


   "Dvikojis leido keisti vamzdžio pakilos kampą ir išlyginti šoninius vietos nelygumus. Atramos plokštė priimdavo šūvio atatranką."
 

   "Minosvaidžio sviediniai, vadinami minomis, buvopračiuožiamos (lašo) formos. Užpakalyje turėjo lizdą pagrindiniam parako užtaisui ir sparnelius lėkimo krypčiai išlaikyti. Reikalui esant, tarp sparnelių būdavo įdedami papildomi parako užtaisai."


   "Iš viso, minosvaidis buvo labai geras ginklas, paprastos konstrukcijos ir beveik be kliūčių. Jis buvo taip pat labai taiklus. Be žymesnių pakeitimų minosvaidžiai ir dabar tebėra plačiai naudojami."


   "Kai kurie mūsų kariuomenės veteranai sako mūsų naudotus minosvaidžius buvus suomių gamybos, tačiau to patikrinti negalima."


   "Švediško 81,4 mm „Stokes-Brandt m/29“ minosvaidžio kovinė masė buvo 60 kg, minos masė – 3,5 kg, pradinis minos greitis 190 m/s, didžiausias šaudymo nuotolis 2,9 km, šaudymo sparta 15–18 šūvių/min." (iš wikipedijos) .Minosvaidininkai Kaune.
Nuotrauka iš militaria.lt


* * * 

   Nepriklausomybės kovų trofejus, kolegos Ryčio įvardintas kaip vokiečių gamybos minosvaidis 7.58 cm Minenwerfer :

Po mūšio su bermontininkais, 1919 m


Karo mokyklos kariūnai-artileristai, 1925-1926 m.

* * *

Bombosvaidžiai
* * *

   Renkant iliustracijas naudotasi šiais šaltiniais: