2010-04-17

LT - ginkluotė. Haubicos

Tarpukaris105 mm M 1934 Schneider-Creusot haubicos (Prancūzija)


Foto iš militaria.lt/Vytautas
  
Foto iš militaria.lt/mind3e

1937 metai. Raseiniai 
Foto iš militaria.lt/vytiokas

Foto iš militaria.lt/eltax

3-iasis artilerijos pulkas, 3-oji baterija. 1940 m. 
Iš sledopit kolekcijos

Foto iš militaria.lt/Vytautas

Foto iš militaria.lt/eltax* * *

105 mm 98/09 m. haubicos (Vokietija)
Priekyje - haubicos 98/09 m., už jų - vokiški 77mm 1916 m. pabūklai.
Nuotrauka iš E.P. kolekcijos"77 mm. 16 metų lauko patrankos ir 105 mm. 98/09 metų lauko gaubicos techniškųjų dalių albumas"(1928) :
    Albumas PDF formatu:


* * *

155mm 1917 m. haubicos Schneider (Prancūzija)
Perkelta į atskirą temą

* * *

5 colių (127mm) haubicos BL (Anglija)


  Iš V.Statkaus knygos "Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m." : 
 "Kai kurios baterijos buvo ginkluotos ir seno tipo, spėjama, dar praeito šimtmečio pabaigos, anglų 5 colių (apie 127 mm) trumpais vamzdžiais pabūklais, panašiais į mortyras."

4 artilerijos pulkas. Vilkaviškis.
Foto iš militaria.lt/linas 66

   "Jie buvę be stabdigrąžių (amortizatorių), po šūvio šokdavę kelis metrus atgal arba į viršų. Po kiekvieno šūvio reikėdavo naujai nutaikyti."


    "Jie būdavo pravardžiuojami "titnaginiais" pabūklais. Pasitaikius progai, jie buvo parduoti, rodos, Etiopijai."  

Foto  iš militaria.lt/Patrol

4 artilerijos pulkas. Vilkaviškis.
Foto iš militaria.lt/linas 66
 * * *

   Renkant informaciją buvo naudotasi šiais šaltiniais:* * *