2012-11-21

Paminklas "Rožyno" pušinėlyje


    Paminklinis koplytstulpis aptiktas taip vadinamo "Rožyno" privačių namų kvartale esančiame pušinėlyje:

 maps.lt
* * *
2012-11-13

Tankas KV-1 Panevėžyje
   
   Tema inspiruota kolegos Egidijaus (PKKK), istorinės nuotraukos parinktos kolegų iš "Tarptautinio karinio forumo" ,vietovę atpažino diedas, man  beliko tik viską apiforminti ir paleist pasaulin (taip sutarta su E., vienok).


* * *
   Paliktą be įgulos tarybinį tanką KV-1 vokietukai pradėjo fotografuoti po 1941 m. birželio 26 d. Tankas buvo numestas už Panevėžio siaurojo ir plačiojo geležinkelių bei magistralinio kelio Pnv-Kupiškis viaduko šalia Vaivadų gyvenvietės:


Tarpukario laikotarpio žemėlapis iš enciklopedinio leidinio "Mūsų Lietuva".


   Viadukas pradėtas naudoti 193? metais ir tokiu be didesnių pokyčių išliko iki šiol. Kiek žinau, bent jau Lietuvoj, antro tokio inžinierinio mazgo nėra... 

  Grižtu prie tanko:

1941.

Ta pati vieta 2012 metais.


   Pasak kolegų iš Rytų, tankas prie Panevėžio galimai adbildėjo nuo Raseinių, o čia galėjo būt paliktas dėl techninių gedimų arba dėl kuro stygiaus:


   Kaip matyt iš istorinių ir dabarties nuotraukų sugretinimo, anuomet Vaivadų gyvenvietė buvo kur kas skurdžiau apstatyta nei dabar, vienok.
  

* * *   Renkant medžiagą buvo naudotasi šiais šaltiniais:
* * *