2012-09-24

Pagojė. 1944 m. liepa

   

    Neprivažiavus ~5km Anykščių (nuo Troškūnų pusės), yra toks paminklinis akmuo:    Štai ką apie šią vietą rašo "Pasaulio anykštėnų bendrijos" šaltinis:

"1944 m. liepos 14 d. ties Pagoje įvyko pirmasis Anykščių krašte lietuvių ginkluoto šaulių būrio ir sovietinės kariuomenės dalinių susirėmimas. Čia 16 partizanų iš Anykščių ir Švenčionių susišaudė su 5 rusų tankais, kurie buvo surengę pasalą vokiečių traukiniui. Apšaudomi iš patrankų ir kulkosvaidžių tiek rusų, tiek ir vokiečių iš priartėjusio traukinio, partizanai be nuostolių pasitraukė Troškūnų link."

    Nežinau, kaip ten buvo iš tiesų, bet knygelėje "Troškūnai" (1996) ši istorija nupasakota kiek linksmiau:

* * *