2010-07-05

LT - ginkluotė. Pabūklai M1897

Tarpukaris
  Dėl naujai atsirandančių nuotraukų pirminis pranešimas toliau sėkmingai skaidomas į atskiras temas. Taigi,


75 mm pabūklai M1897 (Prancūzija)Įžengiant į Vilniaus kraštą pro simbolinius vartus. Prie Vievio 1939 m. spalio 27 d.

Vilkaviškis. 4-as art. pulkas. 
Nuotr. iš militaria.lt


Lietuvos kariuomenės artilėrijos mokomoji kuopa 1920-22 m.

Karo trofėjus

Iš lenkų perimti pabūklai. Kaišedorys, 1920 m. liepa

Artilerininkų priesaikos davimo ceremonija


Foto iš militaria.lt/eltax

III artilerijos pulko 1-a baterija.  1940 m.

Atsargos karininkai pratybose. 1936 m.

Atsargos karininkai pratybose

Foto iš militaria.lt/Vytautas

Foto iš militaria.lt/Sledopit

Foto iš militaria.lt/eltax


Foto iš Raimondo Kuliavo-senato® kolekcijos

Foto iš militaria.lt/eltax     Dėl paskutinės patrankos nesu tikras, jog ji priklausė LK, trūksta informacijos.
  Foto iš tarpukarinio "Kario".

* * *