2010-10-24

Obelių istorijos muziejus

Netikėtas atradimas
   Būdami Obelių apylinkėse nepraleiskit progos aplankyti rimtai įrengto muziejaus.
Jo smarkiai ieškoti neprireiks - viskas randasi pagrindinėje, Vytauto gatvėje netoli ežero.

   ...Prie muziejaus atsiradau šeštadienį, tad nesitikėjau, jog jis dirbs. Bet mano nuostabai darbo laikas apėmė ir savaitgalius. Nieko nelaukęs pradėjau klibinti duris ir po kiek laiko buvau įleistas moteriškės, kuri nedrąsiai perspėjo, kad teks pirkti bilietą už tris litus. Aš, patenkintas priėmimu, daviau 5, mol "čia dar pafotografuosiu".
   Kiek nusistebėjusi moteriškė pakvietė muziejaus direktorių. Tai buvo garbaus amžiaus vyras. Kaip vėliau sužinojau, tai Andrius Dručkus - rimtas kolekcionierius, padovanojęs savo kolekcijas šiam muziejui. 
   Jei ne jo su Lietuvą susijusių istorinių daiktų rinkiniai, Obelių muziejus liktų niekuo per daug neišsiskiriančia provincijos įstaiga. O čia  t i e k  visko surinkta ! Jomajo (Panevėžio kraštotyros muziejus kukliai lieka po lapais)
   Nors p. Dručkus stengėsi aprodyti visą per du aukštus patalpintą ekspoziciją, mano dėmesys fiksavo tik tai, kas šiuo metu aktualu. Todėl nenuostabu, jog nuotraukose dominuoja ginkluotė. Atleiskit, bet eksponatai, susiję su partizanų dokumentais, daiktais, dabarties militarija ar didelė numizmatikos kolekcija liko nuošlaly.
   
   Gryžtam prie temos. Štai nuotraukos, padarytos ne vienoje salėje. Kiekviena salė jungė konkretaus laikotarpio eksponatus, bet pasitaikė ir taip, kad prie APK laikų daiktų buvo ir dabartiniai rūbai bei šaudmenys. Tiek to.
 
   V a ž i u o j a m  :

152mm (?) sviedinys, art. šaudmens konteineris, geležinė 8,8cm kalibro gilzė

 
Šautuvo Mauser 98k (?) liekanos Šautuvas Gewehr 43 ir pistoleto-kulkosvaidžio PPŠ vamzdis.

Po aukščiau esančia ekspozicija - dėžė nuo vokiškų prieštankinių sviedinių :


   Po stendais su partizanų daiktais ir dokumentais stovi kulkosvaidžiai, berods, tarybiniai tankiniai DT :
   Kažką panašaus mačiau ir partizanų ginkluotėje (vidurinė nuotr.) :Virš APK amunicijos - dabartinės uniformos
 O čia - ypač retas naujausių laikų eksponatas :


     Lietuviškos konstrukcijos pistoletas-kulkosvaidis "Vytis 2" . Kiek tokių ginklų yra "ant Lietuvos" ? Trys ? 
    Vienas jų kukliai guli Lietuvos pakrašty, Obeliuose...

* * *

    Tiek būtų kadrų iš muziejaus. Kaip minėjau, likusios kolekcijos medalių, piniginių vienetų, nuotraukų, dokumentų ir t.t., ir pan. buvo apžiūrėtos ne taip dėmesingai.
    Tad padėkojęs gerb. Andriui už pravestą ekskursiją ir pasakojimus, patraukiau savais keliais ...

Savanorių kapų antkapių dalys


 * * *


* * *


2010-10-19

LT - ginkluotė. 77 mm 1916 m. pabūklai

Tarpukaris


  "Septyniasdešimt septintos" - vienoje vietoje :


Artilerininkų priesaika. Patranka jiems atstoja veliavą.
Iš žurnalo "Karys"

Foto iš militaria.lt/Vytautas

Foto iš militaria.lt/mind3eFoto iš militaria.lt/

Pratybose. 1936 m.


Nuotr. iš Edvino kolekcijos

Foto iš militaria.lt/Rammstein

Foto iš militaria.lt/Vytautas


1930 m., Vytauto Didžiojo metai
"77 mm. 16 metų lauko patrankos ir 105 mm. 98/09 metų lauko gaubicos techniškųjų dalių albumas" (1928):
   Albumas PDF formatu:


* * *

   Renkant medžiagą buvo naudotasi šiais šaltiniais:

Žurnalais "Karys" ir "Kardas"


* * *