2013-08-15

Ar žinote, kad ...
   ... Anykščių rajone esančiame Rubikių ežere yra kritęs tarybinis dviejų variklių bombonešis IL-4 ?
   Va kokią ištrauką iš V.V.Rešetnikovo knygos "Что было, то было"("Kas buvo, tas buvo") man pakišo kolega Aleksandras.

Veiksmas vyko 1942 m. rugsėjo pradžioje, kai naktinio 751-ojo tolimųjų bombarduotojų pulko lėktuvai gryžinėjo po reido į Berlyną:


   tekstas lietuviškai:

   "Kai mūsų pulkas jau nusileido, paaiškėjo: nėra Lomov'o. Pranėšė apie atliktą užduotį, apie variklio gedimą ir nutilo.

<...>

   Berlyną jis bombardavo ir pirmą naktį, ruošėsi tai pakartoti ir antrąją, bet papildomos pakabinamos kuro talpos "sustreikavo" ir lėktuvas gavo mažiau kuro nei priklauso, tad bijodamas jo trukumo sugryžtant Lomov'as, nesiekęs pagrindinio taikinio, smogė Ščecinui. Trečio, paskutinio, skrydžio metu jau po bombų išmetimo pakliuvo į smarkią priešlėktuvinių pabūklų ugnį ir "prisigaudė" skeveldrų. "Gaudė" jas ir kiti lėktuvai, bet jam buvo pažeisti abu varikliai. Dešinysis nutilo iškart. Dėka kairiojo pavyko pasiekti Lietuvą. Vadas nenorėjo mėtyt ekipažo virš nepažystamų miškų, tad dar auštant lėktuvas nužemėjo iki aukšio, nebetinkamo šuoliui parašiutu. Viskas! Dabar tik leidimasis. Priekyje, skrydžio kryptimi, nusidriekė didelis ežeras - Rubikiai. Lėktuvas skrenda virš pat vandens. Apgaulingojo ryto prieblandoje tykus ežero paviršius


pavojingai klaidinantis, iš akies tai įvertint beveik neįmanoma. Smūgis į vandenį prilygsta smūgiui į žemę. Žibintas nešviečia. Orlaivio šturmanas Vasia Kuzin'as, išlindęs iki krutinės per priekinę viršutinę angą priekin šaudo signalines raketas vieną po kitos, bet jų šviesa nublanksta ryto migloje, palikdamos švitinčius ratilus, kurie neleidžia objektyviai įvertinti esamo aukščio. Kiek - 2, 5, 10 metrų liko iki vandens paviršiaus ? Vengdamas smūgio į vandenį Lomov'as kiek per anksti pradėjo lėktuvo nusileidimą ir jis, praradęs greitį ir kiek stabtelėjęs, pliūkštelėjo į ežerą, giliai sėstelėjo ir beveik iškart sustojo.

   Nuo staigaus sustojimo Vasia Kuzin'as išlėkė iš savo angos priekin, trenkėsi į vandenį ir nuskendo. Lomov'as veidu trenkėsi į prietaisų lentą, apsipylė krauju ir trumpam prarado sąmonę, bet atsigavęs visiems įsakė plaukti link kranto ir pats, nusimetęs kombinezoną, nusieksniavo pirmas. Sekant juo, tik kiek kita kryptimi, vandenin puole radistas Ivan'as Frolov'as, bet nusileidimo metu patirta galvos trauma, matyt nepraėjo be pėdsakų ir įveikęs pusę atsumo jis tyliai ir nelauktai paniro dugnan. Orlaivyje liko oro šaulys Michail'as Belousov'as. Su lūžusia ranka ir nemokėdamas plaukti jis užsikorė ant liemens viršaus ir laikydamasis už antenos stovo beviltiškai laukė atomazgos. Lėktuvas iš lėto ir vis labiau smego ežero gelmėn. Galiausiai visai dingo nuo vandens paviršiaus. Ir tik Belousov'o, kurs dar laikėsi už stovo, galva vos kyšojo iš vandens: lėktuvas pasiekė kietą dugną.


 Ant kranto Lomov'ą pasitiko du priešaušry žvejoję lietuviški policajai. Sužinoję, kad lėktuve liko dar vienas rusas, jie nuplaukė iki Belousov'o ir nesiskaitydami su rankos kaulo lūžiu grubiai jį įsodino į valtį, o pasiekę krantą abu belaisvius, stumdami pirmyn, pristatė į vokiečių komendatūrą. Prasidėjo apklausos ir kankinimai, bet Lomov'as ir Belousov'as laikėsi tvirtai ir į karinės tematikos klausimus atsakė tylėjimu. Apie tai, stebėdamasis jų tvirtybe, savo atsiminimuose minėjo iki šiol likęs gyvas ir ramiai gyvenantis vienas iš tų dviejų policajų.

   Žinojo ir su pagarba minėjo rusų lakūnų narsą vietinių kaimelių valstiečiai, o tie, kurie gyveno prie pat ežero, pirmiausia rado Kuzin'ą, o po to ir Frolov'ą ir paslapčia ramioje, į akis nekrentančioje vietoje ant kranto, be apeigų, bet nuoširdžiai palaidojo abejus.

   < ... >


* * *

   Ar tas lėktuvas dar guli Rubikių ežerę ? Gal vis tik buvo ištrauktas pokaryje, o gal ir ne. Narai Lietuvos kažkaip apie lėktuvą šiame ežere lyg ir nepasakojo... Lakūnai perlaidoti ar taip ir liko nežinomam kapelyje ? Ką žino apie tai Rubikių senbūviai ?

   Štai kiek klausimų mus kviečia ekspedicijon ;)


* * *