2010-04-07

Karių kapai. Panevėžys

Vokietijos karių kapai   Apie šias kapinaites perskaičiau prisiminimų pilnoje knygoje "Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija" (2007) :

 "Prie Pajuosčio plento, prieš dabartinį vandentiekį, karo metais buvo vokiečių karių kapinės,aptvertos akmenine tvora,ant kurios viršaus galėjome bėgioti. Metaliniai kalvio darbo vartai. Taisiklingos juodų kryžių eilės su užrašais. Metaliniai vainikai - ąžuolo lapai ir gilės - gražiai natūraliai nudažyti ir įstatyti į metalo įdeklą su stiklu. Takeliai nužvyruoti, tvarka pavydėtina.
  Atėjo "išvaduotojai" : po trijų dienų dingo mediniai juodi kryžiai, po savaitės neliko vartų, po mėnesio - akmenų tvoros. Po dviejų metų ten ganėsi karvės ir arkliai. Kapinių - tartum nebuvę ..."
Už parkelio tyvuliuoja Panevėžio marios


   Nuo XIX am. šioje vietoje buvo laidojami apylinkėse gyvenę sentikiai, per antrą pasaulinį karą - vokiečių kareiviai, greičiausiai iš karo ligoninės.

 Prieškario žemėlapis


   Vokiškieji kapai sunaikinti 1944 m., sentikių - 1980 m......


* * *
 .