2015-11-28

Pirmieji šauktiniai    Vaizdo tiltas su praeitimi - lygiai prieš 24 metus nufilmuoti jaunuoliai, susiruošę atlikt pareigą Tėvynei Lietuvai:   Iki galinio autobusų atvykimo taško patriotiškai kalbėję naujai iškepti vadai ir net busų šoperiukai nesakė, kur vežami šauktiniai ir kas jų laukia (tarybinės prigimties smegenai ribojo pasitikėjimą tautos sūnumis) ...


* * *


   ... 1992 metų pradžia. Pravieniškės II.
Nuotraukoje įamžintas mažiausiai vienas žmogus iš tų šauktinių minios :

Foto iš asmeninio archyvo.


* * *


   Už atkapstytą fantastišką vaizdo akimirką lenkiu galvą kolegai Seržui. Istorinius kadrus filmavo geras pažįstamas, Panevėžio kino metraštininkas Jonas Čergelis, vaizdo medžiaga rasta KTV-plius laidų archyvuose.


* * *

2015-11-01

Tradicija

   Nejauku tęst Karinės kraštotyros tradicijas be "senos gvardijos"... Tiek to, yra kaip yra.
Aš - tik laidininkas, jokių personalijų ir asmeninio pobūdžio vertinimų. Šalia manęs jau yra žmogus, per kurį nuveikta netgi daugiau nei seno klubo rėmuose.

   Buriasi naujas ratas žmonių. Viskas įgauna pradžios požymius - bendruomenė, organizacija, veikla. Motivacija išliko - atminti ir prisiminti visus Lietuvoje atgulusius įvairių šalių karius. Sužinoti visas karių  mirties aplinkybes. Per tai suprasti ir priimti tai, kas vyko Lietuvoje: drąsiai, apolitiškai, maksimaliai objektyviai.

* * *

Lietuva:

1919-20 metais kovose už Lietuvos Nepriklausomybę kritusių savanorių kapai šalia Liūdynės.


 Brolių Vidugirių kapavietė Palaukių kaimo kapinaitėse.


 Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės savanorių ir kt. dalinių karių memorialas Ramygalos gatvėje.

 Labai smarkiai išretinta augmenija, beje. Apačioj 2014 metų nuotrauka.

TSRS:

128-to Gvardijos aviacinio pulko įgula. Tas pulkas Panevėžy buvo vienas iš pirmųjų Tarybų Sąjungoje, kurio bombonešiai galėjo nešt branduolines bombas. Taikiniai radosi Vakarų Vokietijoje.


Kapų vieta - Pravoslavų kapinės Panevėžyje.

Tarybinių karių kapeliai. Prieš 40~ metų perkelti iš Jakšto gatvės kapinyno.  Atgulė Lietuvoje keisdami vokiškus krašto okupantus kitais.

 Transporto lėktuvo Il-76 aviacinės katastrofos vieta Liūdynės miške.


 Pajuostyje tarnavusių ir žuvusių TSRS lakūnų kapai Ramygalos gatvės kapinėse.


 Nežinomo tarybinio(-ių) kario memorialas Ramygalos g. kapinėse.
Rusijos Imperija:


Ant paminklo matosi tarpukariu statyto paminklo autoriaus pavardė. Tik kokie downau šiais metais maliavojo pastarąjį - nežinom. 
Priminsiu standartą - paminklas yra baltos spalvos.

2015m. vasara.

Kolegos.

Aleksandras, Sergėjus, Aleksandras.

Paminklas  žuvusiems Rusijos Imperijos kariams, malšinusiems 1861-63 metų sukilimą Lietuvoje. Vieta - Pravoslavų kapinės Panevėžyje.

Rusijos karo belaisvių antkapis. Vieta - Pravoslavų kapinės Panevėžyje.

   Vokietija:


PPK laikotarpio vokiečių karių kapavietė Paliūniškyje.

Vokiečių ir rusų karių PPK kapinės Palaukių kaime.


Vokiečių karių kapavietė, esanti tarp miestelio Subačius II ir Raguvėlės gelž.stoties.
Kryžius statytas naujai, dėl apdirbimo technologijų nesilaikymo baigia jau subyrėt.

 Buvusių mišrių kapinaičių vieta šalia kelio į Pajuostį.