2010-06-08

"Štabas 2010". II dalis

Kapavietė ir pokario vadavietė   ... Pasistiprinus pajudėjome atgal, į vakarinę Žaliosios pusę. Pakeliui buvo aplankyta masinė žydų ir kitų tautybių aukų kapavietė :   Mūsų "ekspedicija" iš aktyvios paieškų fazės organiškai pereina į relaxinę-turistinę. Prieš važiuodami į Arvydo sodybą apžiūrime paskutinį objektą Žaliosios girioje - buvusią atsarginę sovietų kariuomenės vadavietę :
   Prie keliuko iš vadavietės aptikom betoninį objektą - šaudymo lizdą SPS-2 (Сборное пулеметное сооружение СПС-2) :

Sekanti stotelė - Raguvėlės geležinkelio stotis !

* * *

   p.s. apie pokarinę vadavietę radau prieš porą metų rašytą straipsnį :
* * *