2010-10-08

Pajuostis. Kareivinės

1930-1944  Atėjo laikas visas buvusių kareivinių pastato nuotraukas išskirti į atskirą temą, stengiantis išlaikyti chronologiją. Prie kai kurių foto bus nurodoma kadre esanti pastato pusė, pvz. rytų (nuo aerodromo lauko) arba vakarų (nuo Nevėžio upės, kitaip - nuo Panevėžio).

   Taigi,

Kareivinės. Iliustruota chronologija


Nuotrauka iš epaveldas.lt


  "1930 m. Pajuostyje buvo pastatytos gražios mūrinės kareivinės, kur įsikūrė 4 p. L. K. Mindaugo pulkas. Truputi vėliau (apie 1938 m.) ten pat buvo įrengtas karo aerodromas ir įkurdinta aviacijos žvalgybos grupė." iš knygos "Panevėžys", 1963 m.


1929

 Pastato statybų akimirkos.Statybos į pabaigą.


1932

Lietuvos Respublikos Prezidentas Pajuostyje šalia naujųjų kareivinių.


1935

Rytinė pusė. Šaudykla būsimo aerodromo vietoje


1936
1937

Rytų pusė


193? 


Vakarų pusė. 
Priešais pastatą - placas, kuriame vyksta visos iškilmingos rikiuotės.Po Priesaikos 4 p. pulke. Pulko vadas gen.št.plk. Žadeika priima paradą. 
Rikiuotės priekyje - ltn. Aižinas.

6-tos klasės mokiniai su mokytoju J.Kaminsku.
Iš knygos "Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose".

Priekyje - Vaclovas Griganavičius, 4-to pėstininkų pulko vadas. 
Šiaurinė pastato dalis priešais aikštę.

Pietinė pastato dalis.

Placas visame gražume

Nuotrauka iš militaria.lt/ Audriaus kolekcija


1940 
1941

 Pirmosios karo tarp Vokietijos ir TSRS dienos. Pajuostis po vokiečių kariuomenės užėmimo.

 Rytinė pusė. Lėktuvas tarybinis, I-153 "Čaika"


 1943
 
Lietuvių statybos bataliono (po vermachto vėliava) išlėdytuves į frontą 1943 m. gegužės mėn.


  Ši nuotrauka, berods paskutinė, kurioje matome kareivinių pastatą. 1944 m. liepos mėnesį jo nebeliko - traukdamasi vokiečių kariuomenė pastarąjį susprogdino ...


2010

Vakarinė placo pusė, žiūrint į kareivinių vietą, po 70 metų. * * *