2012-06-09

Atkeltas paminklas

   ... Čia kažkurią dieną skambina man senas bičiulis Serž :
- Juozovič, tu ten pernai fotkinai nugriuvusį lakūnų antkapį pravoslavų kapinėse ?
- Nu jo, buvo toks reikalas.
- Gal pabandom atkelti jį ?
- Blet, - sakau, -dar prieš tris metus tryse bandėm pakelt antkapį, chui gavosi..

   Serž sako:
- Pabandom dabar nors pagrindą tiesiai atstatyt, po to matysim.

- Gerai, - sakau, - šeštadienį aš laisvas, bandom (manęs, veiksmo žmogaus, pasirašyt įprasmintai veiklai įkalbinėti nereikia)...


Žuvusio 128-to aviacinio bombonešių pulko įgulos antkapis.    Bičiulis Seržas buvo pakankamai atkaklus: paminklo pagrindą ne tik apvalėm ir išlyginom, bet ir nutrynę paskutinio nelabai sėkmingo antkapio "klijavimo" pėdsakus gražinom pastarąjį į vietą:  Čia labai padėjo prie veiklos prisidėjęs bičiulis Kostas (Seržo išvadintas "meška" ). Be jo tokio svorio antkapio mums atkelt šansų nebuvo...


    Darbas ėjosi daug sėkmingiau nei per pirmą bandymą, tad rezultato laukti ilgai neprireikė ...
Prie progos dar bus užtaisytas plyšys tarp pirmojo ir antrojo pagrindų, ir vsio!* * *
    
   Sekantis veiklos etapas - sužinoti įgulų žuvimo aplinkybes.   Truputis apie 128-tą ABP:
"— Окончив переучивание на реактивный бомбардиров­щик ИЛ-28, я получил на­правление в полк в г.Паневежис. Это был первый на западном направлении полк носителей ядерного оружия. Летный состав для него от­бирали из трех дивизий, при­чем людей пропускали че­рез такое анкетное сито, сквозь которое не смогли пройти многие фронтовики. Наши цели находились в основном на территории Западной Германии, и мы упорно, днем и ночью, в лю­бую погоду отрабатывали свои боевые задачи, чтобы в случае необходимости вы­полнить приказ Родины даже ценой собственной жизни..."

Supaprastintas vertimas:
" - Baigęs permokymą pilotuot reaktyvinį bombonešį IL-28 buvau siūstas į pulką Panevėžyje. Tai buvo pirmasis branduolinio ginklo nešėjų pulkas vakarų kryptimi. Įgūlos buvo atrinkinėjamos iš trijų divizijų, anketinė atranka buvo tokia griežta, jog daugelis net fronte skraidžiūsiųjų atkrito.
Pagrindiniai mūsų taikiniai buvo Vakarų Vokietijoje, tad dieną naktį bet kokiu oru tobulinom savo skrydžių įgūdžius, kad esant reikalui įvykdyti Tėvynės įsaką kad ir savo gyvybės sąskaita..."

* * *

   Be kita ko, iš anksto atsiriboju nuo bet kokių svartymų/vertinimų, jog stengiuosi rūpintis tik Lietuvos "svečių" praeitimi - aktyvios tarpukario Lietuvos lakūnų kapaviečių paieškos Panevėžio krašte kol kas liko nevaisingos...

* * *