2012-12-04

Troškūnų aerodromai

* * *


    Apie prie Troškūnų buvusį aerodromą, statytą sovietų prieš pat vokiečių karinę intervenciją į TSRS, sužinojome vienos ekspedicijos metu dar 2008 m. rudenį. Apie jį mums papasakojo vietos gyventojas.

 Kolegos Arvydas ir Egidijus 2008m. Dešiniau, link miško, matoma pieva - statomo 1941 m. aerodromo vieta. Vaizdas nuo senųjų žydų kapinių kalvelės.


   Tas pats faktas apie statomą aerodromą aptiktas straipsnyje "Rytų fronto" svetainėje:

   

    bei knygelėje "Troškūnai" (1996 m., 55 psl.): * * *


   Šį kartą su kolega Seržu važiavom apžiūrėti vietovės, kurioje plytėjo lauko aerodromas, užfiksuotas 1944 m.(!) vokiečių darytoje aeronuotraukoje:Čia stačiakampiu pažymėta senojo aerodromo vieta, ovalu - žydų kapinaitės. Kairėje - Troškūnų (Smėlynės) dvaro vieta.

Tolumoje, kairiau - dvaro liekanos.

 Kairėje - žydų kapinės, dešinėje - 1941 m. aerodromo vieta.


 Vaizdas į 1944 m. aerodromo vietą nuo žydų kapinaičių. Ties tolumoje matomais medžiais eina siauruko geležinkelis.

 Vaizdas nuo žydų kapinių pusės. Kairiau matosi Juostos upelis, 
dešiniau - kelias Troškūnai-Kavarskas.

1944 m. aerodromo vaizdas į kapinių pusę (siaurukas - dešinėje pusėje). Kelio ženklas skelbia, kad iki Kavarsko miestelio 15 km.


 Šioje rodykle pažymėtoje sodyboje karo metais ir vėliau gyveno netoliese buvusių aerodromų liūdininkas.

 Labai gaila, tačiau patiskslinti prisiminimų ir šiaip pabendrauti su senoliu nepavyko:
mūsų liūdinkas iškeliavęs Anapilin... Pavėlavom mes keletą metų, pavėlavom.


 * * *

 Pervaža ties paminėta sodyba.* * *