2010-04-02

Pajuosčio aerodromas 1940-1944 m.

Temos pradžia


   Prasidėjus pirmąjai sovietinei okupacijai 1940-1941 m. Pajuostyje pasikeisdami stovėjo keletas aviacijos pulkų. Pirmieji čia prisiglaudė dvisparniai R-5 bei CCC iš 5-ojo šturmuotojų aviacijos pulko (1940m. birželio 19-tai dienai 39 orlaiviai) :


   Iš knygos :"ЛЕГЕНДАРНЫЙ Р-5. АВИАРАЗВЕДЧИК, ШТУРМОВИК, БОМБАРДИРОВЩИК, РАКЕТОНОСЕЦ, ТОРПЕДОНОСЕЦ, ЛЕТАЮЩИЙ ОГНЕМЕТ"


   1940/41 įsikūrė 9-tasis greitųjų bombonešių aviacijos pulkas, ginkluotas lėktuvais SB-2 (1941-06-22 dienai buvo 54 orlaiviai). 
  1941-ųjų vasarį - 238-tas aviacinis naikintuvų pulkas, naujai suformuotas Vilniuje. Naikintuvų pulkas turėjo 30 dvisparnių orlaivių I-153 "Čaika". 

   Leidosi aerodrome ir sunkieji bombonešiai TB-3 iš 1-ojo sunkiųjų bombonešių aviacijos pulko :

Iš knygos "Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija".


  Štai ką apie tą skrydį pasakoja vieno iš bombonešių borto mechanikas Goldinov Boris :

  "Наше участие в вводе частей Красной Армии в Прибалтику ограничилось двумя сутками, но эти дни я запомнил очень хорошо, поскольку наш экипаж в Паневежисе чуть не потерпел катастрофу. В ночь с 20-21/6/1940 мы получали приказ лететь на Запад, окончательный пункт следования - литовский город Паневежис. На подлете к паневежискому аэродрому мы увидели, что посадочная полоса на нем короткая, и на ней уже находятся два ТБ-3, не избежавшие столкновения друг с другом при посадке. Летчикам надо было попробовать сократить скорость при посадке, чтобы уменьшить пробег, мы несколько раз заходили на посадку, но сесть не могли. У командира экипажа в самолете находилась "аварийная кнопка", нажатием на которую сразу отключались все четыре мотора, и, самолет, планируя, "опустив нос", с выключенными двигателями, мог приземлиться с коротким пробегом. Но Ильинский почему-то на эту кнопку так и не нажимал. Время шло, горючее на исходе, и если тянуть дальше, мы могли бы просто упасть на Паневежис. Я взял на себя ответственность, на свой страх и риск сам по одному отключил моторы, доложив об этом предварительно командиру.
  Мы благополучно сели, а не случись этого, разбей мы самолет при посадке, то меня ждал бы трибунал за "нарушение должностных обязанностей, самоуправство, повлекшее за собой аварию самолета" или бы "во вредители" определили.
  Вылез из ТБ-3 пошел по летному полю, на краю аэродрома уже стояли три наших танка БТ -7, танкисты попросили у нас топливо (на этих танках, также как и на ТБ-3, стояли моторы М-17-Т работавшие на бензине Б-70). 
  Провели мы в Паневежисе всего 15 часов, потом последовал приказ - эскадрилье вернуться на постоянное место дислокации, в Ростов."

   vertimas: "Mūsų dalyvavimas įvedant Raudonosios Armijos dalinius į Pabaltijį truko dvi paras, bet jos įsiminė labai gerai, nes mūsų įgula Panevėžyje vos nepatyrė katastrofos.  1940 m. birželio mėnesio naktį iš 20 į  21 d. mums įsakė skristi į Vakarus, galinis kelionės taškas - lietuviškas miestas Panevėžys. Priskridus prie panevėžiečių aerodromo pastebėjome, jog nusileidimo takas trumpas ir ten jau stovėjo du TB-3, neišvengę susidurimo viens su kitu. Lakūnams reikėjo bandyt mažinti leidimosi greitį, kad sutrumpėtų ridos ilgis, mes kelis kartus bandėme leistis, bet nutupt nepavyko. Lėktuve įgulos vadas turėjo "avarinį mygtuką", kurį paspaudus išsijungdavo visi keturi orlaivio varikliai, ko pasekoje sklesdamas lėktuvas, pasviręs žemyn su neveikiančiais varikliais, galėjo tupti su trumpa rida. Bet Iljinskij kodėl tai to mygtuko nespaudė. Laikas ėjo, kuras baiginėjosi ir jei taip tęstusi ilgiau, mes galėjome papraščiausiai nukristi ant Panevėžio. Aš ėmiausi atsakomybės ir iš anksto informavęs vadą pradėjau po vieną atjunginėti variklius.
    Mes nutupėme sėkmingai, pasielgus kitaip ir sudaužius lėktuvą būčiau pakliuvęs į tribunolą už  "pareigybinius nusižengimus, savivalę, pasibaigusią lėktuvo avarija" arba būčiau įrašytas į "kenkėjų" gretas.
   Išlipęs iš TB-3 nupėdinau skrydžių lauku, aerodromo pakraštyje jau stovėjo trys saviškiai tankai BT-7, tankistai mūsų paprašė benzino (tuose tankuose, kaip ir  lėktuvuose TB-3, buvo sumontuoti tie patys varikliai M-17-T, naudojantys benziną B-70).

 Tarybinis tankas BT-7 Pasvalyje 1940 m. birželio mėn.

   Panevėžyje mes prabuvom tik 15 valandų, po to gavom įsakymą - eskadrilei gryžti į pastovios dislokacijos vietą Rostove".


Karas

Vilius Grabskis prisimena :

 "1941 m. pavasarį Pajuostės aerodromo statybos darbai labai paspartėjo, dar daugiau samdė žmonių ir pradėjo dirbti po 15 ir daugiau valandų į parą. Rusai tai dirbo ir sekmadieniais.
 Birželio 21 d. dirbom iki 9 valandos vakaro, o rytdienai ruošėmės važiuoti namo. Po darbo per žmones pradėjo eiti ubagai, sakydami, kad reikėtų pasitraukti toliau nuo aerodromo, nes rusai labai skraido - "dar nukris ant jūsų". Iš tikro rusai labai skraidė – kaip niekad, tai kyla poromis, tai leidžiasi... 
 Apie 4 valandą pradėjus švisti kaip ir aprymo, nusileido matyti visi. Matėm kaip kita pamaina prausėsi,ėjo į valgyklą. Na o mes jau pasikinkę arklius, ruošėmės į Jono tėviškę, pas Jono tėvus (būdavo metinė šventė Joninės). Tuo metu nuo Žaliosios Girios pusės pasigirdo keistas negirdėtas ūžesys. Greitai pasimatė ir vokiškų naikintuvų švilpesys kurie skutamuoju skridimu puolė žemėje stovinčius rusų naikintuvus, bombonešius, benzino saugyklas, padegė valgyklą. Rusai puolė prie savo naikintuvų, bet iš už miško, keliais aukštais, jau puolė juos kryžuoti bombonešiai. Pirmiausiai jie sudaužė kėlimo takus, antroji banga puolė besiblaškančius, kylančius naikintuvus ir jau užvestus bombonešius. Keli naikintuvai vis dėl to pakilo, vieną tuojau nuskynė vokiečių "mėseseris", kiti nuskrido. Tada pradėjo kalenti priešlėktuvinės patrankos. Pagrindinė masė bombonešių pasuko Rygos kriptimi, kiti puolė priešlėktuvines patrankas ir kulkosvaidžius, kurie greitai buvo sudaužyti ir nutilo.
Mes skubiai patraukėme į namus. Matyti rusams statyti Pajuostės aerodromo tikrai nereikėjo skubėti".

 Tą patį rytą iš Pajuosčio pakilo 25 sovietiniai lėktuvai bombarduoti Tilžės (dabar Sovietskas Kaliningrado srityje).
 Iš A.G. Fiodorov'o knygos "Danguje - pikiruotojai !" :

 " ...Июнь 1941 года. Прибалтика. 9-й скоростной бомбардировочный авиаполк, на вооружении которого были самолеты СБ, дислоцировался на территории Литвы в районе Паневежиса. Круглые сутки не стихает жизнь на аэродроме. Вместе с истребительным полком уже второй день проходит летно-тактическое учение по выходу из-под удара воздушного «противника». С этой целью истребители совершают налеты на аэродромы, а экипажи бомбардировщиков по условному сигналу с командного пункта рассредоточивают машины, маскируют их сетями, ветвями, а иногда поднимают в воздух и уходят из-под удара в зоны ожидания.
  22 июня 1941 года в третьем часу утра, когда на горизонте чуть занялся рассвет, в полку закончили полеты. По дороге в лагерь экипажи делились впечатлениями об учебном бомбометании. Инженеры, техники, авиационные механики интересовались работой моторов, показаниями приборов. Все шло, как обычно.
  Напряженная ночная работа давала себя знать. Вернувшись в лагерь, летчики быстро уснули. Майор Михаил Иванович Скитёв — в начале войны он командовал полком — вместе с дежурным по части обошел палатки и лагерные помещения. Все было в порядке. Теперь можно и самому прилечь.

Вдруг зазуммерил полевой телефон.
— Боевая тревога! — коротко передал в штаб полка дежурный по авиадивизии.
Стрелки циферблата показывали — 4 часа 25 минут.
  Нет, не думал тогда майор Скитёв, что началась война. Таких тревог в последнее время было немало. И все они — учебные. Видимо, и эта такая... В голосе дежурного он не уловил ничего необычного — такая же короткая фраза, такой же тон. Переспросить бы, что за тревога, но это не положено. Тревога есть тревога, учебная или нет — действия одни и те же.
  Пронзительно завыла сирена. Словно электрический ток прошил каждого. Все вскочили со своих коек, быстро оделись — и бегом к самолетам. Кто-то из летчиков бросил на ходу:
— Ну, опять выход из-под удара. Ну и дела, отдохнуть-то спокойно не дадут!..
  И тут же сильные взрывы бомб потрясли землю. Бомбили ангары, стоянки самолетов, аэродромные сооружения. Стало ясно без слов: война!..

  Над аэродромом показалась новая группа немецких бомбардировщиков, и снова взрывы потрясли землю. Возникли пожары, появились первые раненые, которых тотчас же унесли в укрытия. Но не было ни растерянности, ни паники. Все бросились спасать материальную часть, выводить машины из зоны пожаров. Вот уже послышался шум моторов. Старший авиационный механик В. Зубжицкий и техник-лейтенант Н. Компанеец пробрались к своим самолётам, запустили моторы и сами, без летчиков, отрулили машины в безопасное место. Вскоре по соседству с ними оказались еще несколько СБ. Никто не обращал внимания, что все самолеты имели бомбовой запас, который мог взорваться в любую минуту.

  К командиру полка подбежал растерянный врач.
— Ранен летчик Храмов.
— Отвезите в санчасть.
— Категорически отказывается,— последовал ответ.
— Прикажите...
  Но где там, Храмов уже поднял в воздух свою боевую машину.
Застрочил пулемет. Очередь, другая. Задымил один из «хейнкелей» и камнем пошел к земле.

 ...Прошло только двадцать минут с момента вероломного нападения, и вот уже боевой приказ командира полка:
— По самолетам! На разгром врага!9-ojo greitųjų bombonešių aviacijos pulko 5-osio aviaeskadrilės kapitonas M.A.Krivcov'as


* * *

   Pasitraukus tarybinei kariuomenei, aerodrome kurį laiką buvo Lietuvos sukilėliai. Štai kokią eilutę atsiuntė vienas kolega:


šaltinis - ?

* * *

    Pirmieji vokiečių kariuomenės daliniai Pajuostį pasiekė birželio 26 dienos antroje pusėje.

 Iš von Rolf G.Stoves atsiminimų :

 «Около 10 часов 26 июня поступил приказ, по которому 1-я танковая дивизия, после упорядочения и пополнения ее воинских частей, должна была, наступая двумя маршевыми колоннами, продолжить продвижение к Двине:
     Боевая группа Крюгера через Василишкис и Крекенаву на Упиту
     Боевая группа Вестхофена через Шаукотас – Бейсаголу на Поневеж.
     Дневная цель – отрезок реки Юоды южнее Поневежа.
 

 Около 14.30 как авангард группы Крюгера выступил 1-й танковый полк, около 15.00   группа Вестхофена. К 23.45 они юго-западнее Поневежа захватили отрезок Юоды (pastaba: Juodos upelis yra į P/PR nuo Panevėžio, tarp Velžio ir Jotainių gyvenviečių). Усиленный 1-й батальон 113 стрелкового полка (и 6 рота 1-го танкового полка), сломив незначительное сопротивление противника, ворвались в город. К счастью, здесь был обнаружен в целости большой склад горючего, благодаря чему боевые группы могли снова заправиться. Из-за плохих дорог и нескольких поврежденных мостов едва ли было бы возможно в эти дни получить горючее иным путем.

 37-й саперный батальон очистил аэродром около Поневежа от мин, сброшенных немецкой авиацией. При этом 1-я рота батальона понесла первые тяжелые потери, так как использованные здесь мины были отряду неизвестны. Подтянувшийся 1-й мотоциклетный батальон, вступил ночью в Поневеж и принял на себя охрану аэродрома, а позднее и всего города".

 Pats aerodromas atrodė taip :


Nuniokotos kareivinės iš "paradinės"(vakarų) pusės. Lėktuvas - bombonešis SB-2.

 Be sparnų likęs naikintuvas I-153 "Čaika". Vaizdas iš aerodromo pusės.


Bombonešio TB-3 liekanos. Tolumoje matyti dvisparnių naikintuvų I-153 "Čaika" rikiuotė.

 "Čaikos"

 Lėktuvas I-153 nr.3


 Lėktuvas I-153 nr.25


"Čaikos" fone matosi vokiški orlaiviai Fi-156 "Storch" ir dar vienas neatpažinta dvimotoris.

* * *

  Per tris vokiečių okupacijos metus Pajuosčio aerodromas ne tik buvo sutvarkytas, bet ir praplėstas. Vietoj gruntinio kilimo-tupimo tako buvo paklota betoninė danga. Visus darbus atliko karo belaisviai ir civiliai, kalinami vietos stovykloje :

Iš knygos "Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija".


1943 metai

   Kita išlikusi istorinė vaizdo medžiaga parodo, kad 43-čių metų pirmoje pusėje Pajuostyje buvo ruošiami lietuvių statybos batalionai:

Viršutinėje nuotraukoje užfiksuotos iškilmės šalia Pajuosčio kareivinių pastato.1944 metai

  Frontui ritantis atgal paskutinėmis savo šeimininkavimo dienomis vokiečiai susprogdino dalį Pajuostyje esančių pastatų, o belaisvius sušaudė (kūnai rasti griovoje, vieta ir aukų skaičius tikslinami).
  Iš I.F. Orlenko knygos "Sparnuotieji torpėdnešiai" :

"Здесь, на литовской земле, авиаторы в который раз собственными глазами увидели следы зверств немецко-фашистских извергов. Неподалеку от аэродрома гитлеровцы соорудили огромный лагерь для военнопленных. За колючей, в несколько рядов, проволокой стояли длинные дощатые бараки — «клоповники», внутри которых в этажа тянулись нары, заваленные тряпьем и соломой. По периметру лагеря через каждые 20-25 метров возвышались смотровые вышки с огневыми точками и прожекторными установками. Но самым ужасным зрелищем был ров, в котором нашли могилу 17 тысяч мучеников — красноармейцев, евреев, непокорившихся литовцев..." 

* * *

  Pačiame aerodrome ilgesniam laikui (rugpjūčioio-gruodžio mėn.) apsistojo visa 8-ta Gatčinos minuotojų-torpėduotojų aviacijos divizija.
  Iš V.G. Mitrofanov'o atsiminimų knygos "Su sparnuotais Baltijos didvyriais" :


 "В начале августа 1944 года мы перебазировались в Паневежис Литовской ССР. Был сделан бросок около 700 километров на юго-запад от Ленинграда. Туда же перелетел 1-й гвардейский минно-торпедный полк под командованием Героя Советского Союза гвардии подполковника И. И. Борзова. Предстояло участвовать в ликвидации окруженной в Либаве Курляндской группировки, насчитывавшей более 30 дивизий — 16-ю и 18-ю армии противника. Задача эта возлагалась на 2-й и 1-й Прибалтийские фронты и Балтийский флот. Авиации КБФ надлежало срывать морские перевозки фашистов: бомбить порты, наносить удары по конвоям и транспортам на переходах, топить вражеские боевые корабли.
 Поспешно отступая, фашисты предпочитали оставлять за собой груды развалин и пепла. То же они сделали и на аэродроме в Паневежисе: все, что успели, разрушили. Взорвали большой четырехэтажный жилой дом, здания служебного и хозяйственного назначения. Привели в негодность взлетно-посадочную бетонированную полосу, рулежные дорожки. Территория гарнизона оказалась крайне захламленной различного рода мусором и нечистотами. Вскоре, однако, был наведен минимально необходимый порядок для боевой работы и походной жизни авиаторов.
 Летчики полка разместились в уцелевшем небольшом одноэтажном каменном доме с толстыми стенами, бетонированным полом и прорезанными у самого потолка продолговатыми узкими окнами, зарешеченными железом. Вероятно, прежде это был какой-то склад. В нем было очень сыро. Естественного света и воздуха не хватало. Отапливали помещение двумя железными печками. В осенние и зимние месяцы дневальный матрос топил их старательно и непрерывно. И тем не менее стены отпотевали и временами в углах стекали струйки воды. Спали на деревянных койках, связанных парами одна над другой."


  1-ojo MTGA pulko lėktuvai A-20 "Boston" Pajuosčio aerodrome :


"Boston'ų" nuotraukos iš svetainės http://bellabs.ru/51/


   Iš I.F. Orlenko atsiminimų :

 "Мы обживали новый аэродром. С нашим перелетом сюда вся 8-ая минно-торпедная Гатчинская авиадивизия собралась в одном месте: три полка ударных и два истребительных. Это — сила, это уже не растопыренные пальцы, а мощный кулак! Мы получили возможность взаимодействовать со штурмовиками, а самое главное — нас теперь от взлета до посадки будут прикрывать новенькие Як-9 из базировавшихся тут же истребительных авиаполков, которыми командовали Герои Советского Союза П. И. Павлов и А. А. Мироненко. Что и говорить, защита надежная! 
  Аэродром позволял нормально работать всем пяти полкам. Для нас были заранее приготовлены места стоянок самолетов в укрытиях, командный пункт, помещения для личного состава. Словом, по сравнению с Клопицами, мы расположились здесь с комфортом. Полоса позволяла взлетать даже с небольшим попутным ветром. Таким образом, самолеты уходили в небо сразу после выруливания из капониров на полосу, а после посадки и пробега тотчас же направлялись в укрытие." 

 Baltijos laivyno oro pajėgų aerodromai ir daliniai


   Iki 1945 metų pradžios Pajuostis tarnavo sovietiniams orlaiviams atliekant operacijas Baltijos jūroje ir Rygos įlankoje. Vėliau divizija persikėlė į Palangos aerodromą.....

Pajuosčio kariniam miesteliui prasidėjo naujas vystymosi etapas...

Nuotraukoje - Michail Makovej, už jo matosi reaktyvinis bombonešis Il-28. 196? m.

Transporto lėktuvai Il-76M

Aerodromo vaizdas nuo Panevėžio pusės, 1980-90 metai.
Iš V.Mikeliūno archyvo


* * *