2011-06-01

Savaitgalis "Memel-Nord" baterijoje. II


Pirma dalis : http://arecibo-camo.blogspot.com/2011/05/savaitgalis-memel-nord-baterijoje-i.html


Apsitrinimas vietoje


   Taigi, panevėžiečiai, pastatę savo bolidus (Pežžo ir Branduolinė Gulbė), susirinko rakandus, persirengė ir nupėdino į Bazę ("Memel-Nord").

 Nežiūrint į trepsėjimą, Arvydas sugebėjo ir užkasti.

 Gedo lauknešėlis (voverūškos) Stepui patiko ne visiems.


Informacinis stendas prie baterijos-muziejaus.

 Panevėžietiškas pažangumas: "Esame greitesni už klaipėdiškius".

 Pasižvalgymas po bateriją.

 Pabūklo Flak 40 vamzdis.

Egidijus, Arvydas ir Paulius - prie torpedų.


    Tautos kantrybė seko, bet Stepas su palyda pasirodė pačiu laiku:


  
    Mūsų apsireiškimo proga gaspadorius pravedė ekskursiją po bateriją (nepamiršdamas spec.efektų), aprodė ekspoziciją...


 "Mūsų žmonės žino eksponatų vertę.."

Heavy Metal

   ...ir garui nuleisti suteikė galimybę pakasti pripustyto smėlio būsimoje pabūklo vamzdžio stovėjimo vietoje :   
    Tuo metu į Bazę atvyko ir likusi delegacijos dalis iš Vilniaus ir Kauno (kur kiti regionai, blin ???)...


Darbas kaput.


* * *

b.d.