2012-12-10

Lėktuvo Il-76M katastrofos vieta


   1990 metų vasario 1 d., pirmoje dienos pusėje netoli Pajuosčio aerodromo sudužo karinis transporto lėktuvas Il-76M.

Il-76 Pajuosčio aerodrome.


     Tai bene didžiausio orlaivio katastrofa mūsų krašte per visą Lietuvos istoriją, kažkaip keistai nenušviesta lietuviškoj spaudoj ...

Orlaivio modelis:                            Il-76M.
Orlaivio registracijos numeris:    СССР-86021
Pagaminimo metai:                        1978
Šalis:                                                  TSRS


Įgulą sudarė 8 nariai:

  1. Orlaivio vadas :  Gvardijos vyr.leitenantas O.V. Kuklev (Куклев)
  2. Lakūnas-instruktorius :  pulko vado pavaduotojas Gvardijos papulkininkis V.P. Pankratov (Панкратов)
  3. Orlaivio šturmanas:  Gvardijos leitenantas Rimantas Drupas (Римантас Друпас)                                             
  4. Šturmanas-instruktorius :  eskadrilės šturmanas Gvardijos majoras N.M. Jurovskich (Юровских)        
  5. Vyresnysis borto technikas :  Gvardijos kapitonas A.A. Jastrebov (Ястребов)
  6. Aviacinės-desantinės įrangos technikas : Gvardijos vyr.leitenantas A.V. Riabošapka (Рябошапка)
  7. Vyresnysis lėktuvo radistas : Gvardijos praporščikas V.E. Fedorinčuk (Федорынчук)
  8. Vyresnysis lėktuvo šaulys : Gvardijos praporščikas A.M. Gryščuk (Грищук)                             Tarnybinėse įvykio išvadose rašoma:

 "Экипаж выполнял тренировочный полёт по кругу при УМП с уходом на 2-ой круг. На 14-ой минуте полёта на этапе набора высоты после ухода на 2-й круг и входа в облака на высоте 70 м Ил-76 внезапно потерял управление и плашмя упал в лес в 3 700 м от ВПП, в районе первого разворота, и в 400 м левее ее оси с вертикальной скоростью 40 м/с и горизонтальной скоростью 510 км/ч, полностью разрушился и сгорел. Столкновение самолета с землей произошло с углом тангажа 0-6º, правым креном до 7º, левым сносом до 8º. Угол наклона траектории на конечном участке составил 36-38º. К моменту столкновения стабилизатор находился в положении +2º (полностью на пикирование). Электромеханизм триммера руля высоты сработал полностью на пикирование. Загрузочное устройство руля высоты в обнуленном положении (загрузка отсутствовала ). Режим работы двигателей: внутренних больше 96%, внешних больше 92%. Восстановлению управления экипажу помешали низкая высота и большие перегрузки. В самый последний момент экипажу удалось выровнять самолет по тангажу."
   
   Komisijos, tyrusios įvykį, išvada:

" Прична не установлена. Вероятные причины: Отказ привода руля высоты (производственный дефект) или потеря пространственной ориентации экипажем с иллюзией кабрирования."


   Supaprastintas teksto vertimas lietuvių kalba:

   "Įgula atlikinėjo mokomuosius skrydžius ratu esant nustatytam leistinam meteo sąlygų minimimui. 14-ktą skrydžio minutę, kylant, 70 metrų aukštyje Il-76 prarado valdymą ir nukrito miškan vietoje, nutolusioje nuo kilimo-tupimo tako 3700 m atstumu bei 400 m kairiau tako ašies. Lėktuvas krito 40 m/s greičiu esant horizontaliam 510 km/h greičiui. Nukritęs lėktuvas subirėjo ir sudegė. Susidurimo metu išilginis orlaivio pokrypis buvo 0-6 laips., dešininis posvyris iki 7 laips., nuonaša kairėn iki 8 laips.  Smygio kampas 36-38 laips. Variklių traukos rodmenys buvo tokie: vidinių daugiau nei 96%, išorinių daugiau nei 92% galingumo. Įgulos pastangoms suvaldyti lėktuvą sutrukdė žemas aukštis ir didelės perkrovos. Paskutinę akimirką lėktuvo pilotai sugebėjo išlyginti išilginį pokrypį."

  " Lėktuvo katastrofos priežastys nenustatytos. Galimos prielaidos: aukščio vairo valdymo mechanizmų gedimas (gamyklinis brokas) arba pilotų erdvinės orentacijos sutrikimas."   Panevėžyje, Ramygalos g. kapinėse yra palaidoti trys žuvusios įgulos nariai:

   Kitų įgulos narių laidojimo vietos tikslinamos...

 Orlaivio vadas -  Gvardijos vyr.leitenantas Oleg V.Kuklev (O.Куклев)
Nuotr. iš asm. KDmitry kolekcijos.

* * *

   Anuomet aš apie tą įvykį girdėjau ir skaičiau vietinėj spaudoj, bet taip normaliai toj vietoj ir nesilankiau (tiesa sakant, kartą buvau nuvažiavęs pasidairyt, tik viskas baigėsi tuo, kad kitame miško pakrašty radau senokai nukritusio bet nesudaužyto lėktuvo MiG-17UB skraidmenį).

   Šį kartą teko veikti jau karinės kraštotyros principu: turim keletą katastrofos vietos aprašų, turim ne vieno žmogaus prisiminimus, bet neturim gido. 

   Galiu tik pasidžiaugt, jog dirbant su tokiu bičiuliu kaip Serž, veikla visada būna vaisinga  ;) Šis kartas ne išimtis.

   
  Idėją lėktuvo kritimo vietos paieškai Serž pakišo dar ankstyvą rudenį. Tuomet buvo nuspręsta laukti meto, kai medžiai liks be lapų, bu paieškai turėjom du orentyrus, kuriuos žaluma galėjo slėpti - tai per 20 metų smarkiai neapaugusi miško proskyna/išvarta + anuomet statytas paminklas žuvusiai įgulai.

maps.lt     Štai kaip mūsų ekspedicija atrodė iš šalies:

 Džipo neturėjom, tad truputėlį teko pasivaikščioti (mūsų tikslas - pušynas dešinėj pusėj).


 O štai ir mūsų ieškoma proskyna. Vasarą šiose džiunglėse nėra kas veikt.

 Vienas iš nedaugelio nebilių lėktuvo kritimo "liūdininkų". Ekspedicijos dalyviai Serž ir Keša.


 Branduolinės Serž'o arbatos ragavimo akimirka.

Simbolinės žvakutės, skirtos Pagerbti ir Atminti lakūnus, žuvusius mūsų krašte.


(... po nepilno pusmečio išaiškėjo, jog tikroji lėktuvo kritimo vieta nutolusi nuo mūsų aplankytos proskynos apie 500 m. šiaurės vakarų pusėn ...)

   * * *

2013 metų sausio mėn.

   Ačiū tinklaraščio skaitytojui Donatui už tiksliai nurodytas katastrofos vietą žyminčio paminklo koordinates ;) 

   Štai keletas nuotraukų iš ten:

 Paminklo pagrindas - kilimo-tupimo dangos plokštė.

 Anksčiau paminklą puošė atminimo lenta su kažkokia informacija. Šiuo metu iš lentos liko tik užuominos. Matyt, supisti metalistai prasisuko...
   Paminklas pastatytas lėktuvo subirėjimo ruože. Štai nuotraukos, padarytos iš sraigtasparnio sekančią dieną po katastrofos:

 Kvadratų žymėjimas buvo skirtas palaikų paieškoms koordinuoti.

Raudoni taškeliai žymi rastų lakūnų stambesnių kūno fragmentų vietas.
Abi nuotraukas iš savo kolekcijos pateikė Aleksandr'as Karižskij.


* * *


   Šio mano reportažo versija nėra galutinė, tad ateity čia turėtų atsirasti informacijos apie Il-76'to įgulos narius + kitkas susiję su šiuo įvykiu. 

   Sekit spaudą ;)


* * *
   
   Renkant informaciją buvo naudotasi šiais šaltiniais:


   Įpatingai dėkingas kolegai KDmitry iš forumavia.ru - Спасибо большое за помощь в работе над темой  ;)

* * *