2011-03-20

Karužiškiai. Išnykusio kaimo pėdsakais

Militarinė kraštotyra   Pirminis sumanymas buvo šią temą talpinti civiliokiškame tinklaraštyje, bet pradėjus rinkti skurdžią informaciją tapo aišku, jog užuominos apie šį kaimą liko labiau su karyba susijusios nei su taikiu gyvenimu.

* * *

   Karužiškiai - kaimas (tiksliau, buvęs kaimas) į pietryčius nuo Panevėžio, tarp Pajuosčio ir Velžio :

Iš XX am. pradžios žemėlapio


   Toje vietoje Aulamo upelis iš dešinės įteka į Nevėžį :

Žvilgsnis nuo Nevėžio Velžio kryptimi


   Pirmą kartą Karužiškių vietovardį sutikau pernai, tyrinėjant pietinę Pajuosčio dalį :   Spaudos leidiniuose pavyko atkasti šias užuominas :

V.Meištavičius."Pašnekesiai apie laikus ir žmones"
  "Panevėžio atvadavimas 1919 metais". 1929 m.


    * * *

   Neperseniausiai pavyko kiek rimčiau pasidairyti po Karužiškių apylinkes, pagrinde apžiūrint Aulamo upelį bei Nevėžio pakrantę toje vietoje:

Iš maps.lt

 Priekyje - Aulamo upelis


 Nevėžio krantas ryškiai koreguotas - čia praeina buvusio karinio aerodromo riba. Pylimo paskirtis - ginybinė (?)

   
   Karužiškių kaimo kapinių vieta:

 Šiapus tvoros - apkasų duobės

 Akmeniniai kryžiai primena savanoriams atminti paminklus.   Kitapus augmenijos ir upelio, laukuose, anuomet gyvavo Karužiškių kaimas:   Aulamo pakrantės šlaitai visame gražume :

Nuo Nevėžio pusės

Į Nevėžio pusę

Vaizdas nuo laukų

* * *

   Kaip visada, po tokių ekspedicijų atsiranda krūva kitų klausimų, kaipo:

1) Karužiškių kaimo istorija ;
2) kokios įtakos turėjo kaimo gyvavimui aerodromo artumas antrojo pasaulinio karo metu ;
3) ant kiek keitėsi pakrančių landšaftas pokario laikotarpiu, kai Pajuosčio aerodrome buvo statomi apsauginiai pylimai (kaponirai) bombonešiams ;
4) t.t.

   Jei kas paaiškės, naujienas talpinsiu šioje temoje

* * *