2018-12-23

Šnipai apie Pajuostį
   Kukliai taip, sakyčiau. Bet kai ką galima ir suprast:

kad pastatai iš raudonų plytų
kad aerodrome laikosi 20-30 dvimotorių orlaivių
kad skraido po 4-5, o kartais po vieną
kad lakūnai gyvena ne tik daliny, bet ir Pnv mieste


   Tiek naujienų iš ČŽV ataskaitos gal 1954 metų :)


   p.s. kas dar nežino, priminsiu, kad minėtu laikotarpiu Pajuostyje laikėsi 128-tas bombonešių pulkas, ginkluotas fronto bomberiais Il-28.
   Tai buvo viena iš pirmųjų tarybinių eskadrilių, kurios turėjo tikslą branduolinėmis bombomis atakuoti NATO taikinius Vakarų Vokietijoje. Čia info iš vienos knygelės.
   Tą patį patvirtino mano AA dėdė, tuo metu tarnavęs minėtame aviapulke. Sako, pakelia vidury nakties, atveža iš miesto į bazę, ir sako skrisk. Taikinius ir užduotis gauni voke prieš pat skrydį (info saugumo sumetimais). Ir nežinai, ką ginklanešiai sukabino tavo orlaivio bombų skyriuje... Gerai, kai viskas baigdavosi atbombardavimu kažkuriame Baltarusijos poligone paprastomis :)Mano dėdė, Michail Makovėj (ukrainietis) prie bomberio IL-28 ant pastolių.


* * *