2019-03-19

Iš "Savaitės" apie Panevėžį
   Straipsniai iš APK metais leisto savaitraščio "Savaitė", kuriuose yra paminėtas Panevėžys.


   Pilnus ano meto "Savaitės" numerius galima peržiūrėti čia:https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003991751


* * *