2011-04-10

1-asis art.pulkas. Papildymas

  

  Pirmojo pranešimo tęsinys.

Šis rašinėlis tebūna papildiniu, nors potencialiai šią temą yra kur vystyti...

 * * *


Straipsnis iš Ryčio pametėtos nuorodos :
  Straipsnis ir nuotraukos apie tą patį renginį iš žurnalo "Trimitas":  


* * *

   Straipsnis iš 1941 m. laikraščio "Išlaisvintas Panevėžietis": * * *

   Be kita ko, buvo atliktas pavasarinis išlikusio artilerininkų pastato Skaistakalnio parke apėjimas.


Nuotr. iš E.P. kolekcijos

Dešinioji pastato dalis.

Autentiško lango žymės


Paradinė pastato pusė

Kita Mėnulio pusė - vaizdas nuo upės...

...su langeliu visame gražume.

1-ojo artilerijos pulko paradas Skaistakalnio parke Panevėžyje.


Dabartinė buvusios artilerininkų pulko stovėjimo vietos teritorijos planas.


* * *