2021-02-10

Karinės paskirties statiniai Panevėžyje


 

   Ištrauka iš Nijolės Steponaitytės straipsnio "Karinės paskirties statiniai ir kompleksai Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei jų apylinkėse" (žurnalas "Žiemgala"):


* * *