2016-04-01

Kalendorius balandžio mėnesiui Nuotraukoje - Lietuvos kariuomenės artilerininkai prisiekia tarnauti Tėvynės labui.
Pajuostis.1935-1940 metai.


 Ta pati vieta keletą metų atgal.* * *