2010-04-15

LT - ginkluotė. Įvadas

Tarpukaris


  Pradedu naują fotoalbumų ciklą "LT - ginkluotė". Po šiuo pavadinimu talpinsiu Lietuvoje buvusios ir esamos ginkluotės iliustracijas, stengiantis jas grupuoti ir įvardinti. Tokiu būdu vienoje vietoje galės rastis daugiau mažiau susisteminta LK vaizdo medžiaga.
  Informacijos šaltiniai lieka tie patys - virtuali erdvė ir įvairių laikų "spausdintas žodis". Aš ne kolekcionierius,  originalių nuotraukų neturiu, tad pasitenkinsiu kopijų kopijomis ...

Taigi, pirma dalis

Artilerija

  Kalba eina apie patrankėles, pabūklus, haubicas ir minosvaidžius, buvusius ginkluotėje 1918-1940 m. Kiek tiksliai ir ko buvo ar nebuvo nenagrinėsiu, o rūšiavimui pasitenkinsiu tik turėtų modelių gamintojo pavadinimų/šalies sąrašu :

  Sąrašas sudarytas remiantis V.Statkaus knyga "Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m."


* * *


Patrankos ir pabūklai

 
75 mm M 1897 pabūklai (Prancūzija)

Išskirta į atskirą temą

* * *

76.2 mm 1902 m. patrankos (Rusija)

Išskirta į atskirą temą

* * *

77 mm 1896 m. pabūklai (Vokietija)Foto iš militaria.lt/eltax

Pabūklai prie Karo muziejaus.
Iš žurnalo "Kardas"

* * *

77 mm 1916 m. pabūklai (Vokietija)

Išskirta į atskirą temą

* * *

18 svarų (83,3 mm) Mk.II pabūklai (Anglija)
Foto iš militaria.lt/aabaravicius* * *

18 svarų (83,3 mm) Mk.IV pabūklai (Anglija)

Foto iš militaria.lt/aabaravicius

Nuotrauka iš Sledopit kolekcijos
Forumas kopar.lt


* * *