2012-01-08

Netikras aerodromas

   Na ką, mieli skaitytojai ir konservatoriai, važiuojam toliau ?  :)


   Sparnuotojo Žalčio Metus pradedu trumpa istorija apie nelabai žinomą faktą iš Pajuosčio aerodromo praeities.
   ...Žinot kaip būna: ieškai vieno, randi kitą. Taip ir šiuo atveju. Dirbom mes pernai ties viena legenda apie Miežiškių apylinkėse buktai APK metu buvusias artilerijos dirbtuves.

   Vienos viešnagės metu teko susipažinti su to krašto senbuve Genovaite Murmokiene. Ji paneigė versiją apie art.servisą, tačiau nustebino kitu faktu. Nors tuo metu ji buvo dar maža, atsimena, kaip jų sodyboje (berods 1944 m. pavasarį) buvo apgyvendinti trys vokiečiai - du jauni ir vienas pagyvenęs. Jie, kaip ir kiti aplinkiniuose kaimuose apgyvendinti kareiviai, netoliese statė netikrą aerodromą. Gerb. Genovaitė iki šiol atsimena medines lėktuvų kopijas, pastatų imitacijas, komunikacijas. Šio dirbtinio aerodromo paskirtis buvo nukreipti dėmesį nuo tikrojo, tuo metu smarkiai rekonstruojamo aerodromo Pajuostyje. Atstumas tarp šių dviejų objektų - apie 15 km.
  Į klausymą, ar teko patirti lėktuvų bombardavimą, p.Genovaitė atsakė neigiamai. Nors teko visai šeimai naktimis ne kart slėptis šalia sodybos tėvuko iškastoje žeminėje, bombos krisdavo toli nuo namų - lyg ir Pajuostyje, lyg ir Panevėžyje...
  Frontui priartėjus prie Miežiškių, tie trys vokietukai automobiliu skubiai išlėkė Karsakiškio/Subačiaus kryptimi. Po kelių valandų į sodybą užgriuvo tarybiniai žvalgai...

   Po karo p.Genovaitės tėvukas vieną iš tų kareivių (pagyvenusį) atpažino belaisvių tarpe, dirbančių Panevėžio cukraus fabrike...

  Šiuo metu buvusi "aerodromo" pieva dalinai apaugusi mišku, per lauką iškastas melioracijos griovys:

 Apytikslė dirbtinio aerodromo vieta.
maps.lt

APK laikų žemėlapis   Užuomina apie tą patį objektą iš knygos "Miežiškiai":


* * *