2010-06-26

1-asis artilerijos pulkas   Pajudėjo ledai dar viename "paieškų fronte". Atėjo laikas pradėti apibendrinti informaciją apie prieškaryje Panevėžy stovėjusį Lietuvos kariuomenės 1-ąjį artilerijos pulką.

   Žiūrim ką turim :

"Karys" (?), 1938 m.

   
   1926 metais pulkas išformuojamas, 1935 m. - atkuriamas. Apie "prisikėlelį" randu informacijos Lietuvos karo akademijos leidinyje "Karo archyvas. XXIV" Vytauto Lesčiaus straipsnyje :
   
   Dislokacijos vietos patikslinimui tinka ištrauka iš 1963 m. Čikagoje išleistos knygos "Panevėžys" :


O čia - foto patvirtinimas :

Skaistakalnio parkas. 1-ojo art. pulko kariai prie prancūzų gamybos 75 mm pabūklo M1897

  
Nuotraukoje matomas pastatas yra išlikęs :

Nuotrauka iš maps.lt

   Kad ir kiek pakitęs (užmūryti arba praplėsti langai, supaprastintas stogas) šis istorinis pastatas išlaikė savo formą :

  
   Pastatas stovi toje vietoje, kur sovietmečiu veikė karo lėktuvų remonto dirbtuvės, tad nemažoje teritorijoje turėtų būti ir kitų išlikusių pulko pastatų. Štai vienas mažai per amžių pakitęs pretendentas :


   Kol kas patvirtinančios informacijos apie tai neturiu, bet laikas parodys ...


* * *

    Istorinė nuotrauka su artilerininkais Skaistakalnio parke iš E.P. rinkinio.
Ačiū, kolega ;)

* * *

   Kiek platesnis įrašas apie 1-ąjį art.pulką yra čia:


2010-06-14

Pajuostis. Istoriniai statiniai

Skirta Gedulo ir vilties dienai atminti   Dėka paskutinės ekspedicijos metu padarytų tikslinių nuotraukų bei ypač vertingų angaro vaizdų iš E.R. kolekcijos, pavyko patikslinti tarpukario metu Pajuostyje dislokuotų dalinių išsidėstymą.

Pastatų kompleksą sudarė buvusio dvaro statiniai ir kariuomenės poreikiams pastatytieji po 1922 m. Didžiojoje jų dalyje bazavosi 4-asis Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulkas. Angaras ir dalis kareivinių 1937-40 m. priklausė aviatoriams - 6-tai ir 8-tai eskadrilėms. Taip pat yra informacijos, jog Pajuostyje 1923-26 m. ir 1935-40 m. stovėjo 1-asis artilerijos pulkas.


* * *

   Virtualiai kelionei panaudosiu kelias senas nuotraukas su sąlygine pastatų numeracija.


  Atskaitos taškas ir kelionės pradžia - tiltas per Nevėžį :

Nuotr. iš įgulos muziejaus


  Kitame krante mus pasitinka išlikę buvusio dvaro pastatai :

   Dvaro ledainė. Čia šiltuoju metų laiku buvo laikomas ledas ūkio poreikiams.


Nežinomos paskirtie siauras pastatas. Buvusi varpinė ?
Nuotrauka padaryta 2010-05-15


   Dešiniau ledainės, link Juostos upelio, anuomet stovėjo dvaro rūmai su kolonomis :    Tarpukariu ten buvo įsikūrusi 4-ojo KMpp karininkų ramovė :


PKM archyvas.

PKM archyvas.   Priešais ledainę, kitapus laiptų stūkso dar vienas senos statybos statinys ("pastatas Nr.1") :

Nuotrauka daryta 2010-05-05

   Nuo šio pastato karinio miestelio plėtra vyko palei Nevėžį į pietus. Tai gerai matosi "klasikinėje" Pajuosčio nuotraukoje iš oro: 
   Nuo "pastato Nr.1" judame pro, greičiausiai, pokaryje statytus statinius, užvadintus "pastatų grupe" :


   Dar vienas buvusio dvaro pastatas - ilgas akmeninių sienų statinys ("pastatas Nr.2") :


2010 metai.
 
Matome civilius, karinį orkestrą ir pėstininkų pulko kariškius paradine uniforma.
Nuotr. iš įgulos muziejaus

 
Ta pati vieta  šiandien. Krūmynai tolumoje - buvusių kareivinių vieta
   Prie šio akmeninio pastato stovi analogiškas statinys storomis sienomis:


   Nuo šios vietos į vakarus, prie upės, dar ir dabar galima apžiūrėti buvusios pirties pastatą :Matome aikštę priešais kareivines. 
Nuotr. iš militaria.lt/Gunas


"Pastatas Nr.4" - buvusi pirtis

Pietinė siena

Rytinė/šiaurinė pusės


   Šalia pirties, taip pat prie upės, yra nedidelis pastatėlis ("pastatas Nr.3"), kurio buvusi paskirtis dar nenustatyta :
   
   Tolimiausiu tarpukaryje statytu objektu tapo angaras lėktuvams su eskadrilės vadavietės priestatu :

Vaizdas nuo skraidymų lauko pusės. Pastatas kairėje - autoūkio garažai.
Ši ir kitos istorinės nuotraukos - iš E.R. kolekcijos. 

Šiaurinė pusė, vaizdas nuo autoūkio garažų.

Vadavietės dalis.


Šiaurinė pusė

Vadavietė daboklės vaidmenyje. 197?-8? metai

Angaro siena. Šiaurinė pusė

Angaro "viduje"
 
Angaro "viduje". Eskadrilės vadavietė
 
Angaro ribos žiūrint pro vadavietės langą (ankstyvas pavasaris).


Angaro viduje - lėktuvas ANBO IV

Angaro vartai

   Vadavietės priestatas iš pietinės pusės. Sienoje likę balkių galai parodo autentiško pastato aukštį.


   Šio pastato fotografavimui iš toliau trukdo medžiai ir krūmai, tankiai suaugę aplinkui. Kiti objektai t.p. prašosi perfotografuojami šaltuoju paros metu, kai vaizdo neužstoja žaliuojanti augmenija .... 

  Tad tiek vaizdų iš dabartinio Pajuosčio.
Tema bus pildoma

* * *

   p.s.
             
Angaras nuo ridos tako pusės.
2012 m. žiema...


* * *