2018-06-03

Lakūnų kapai   
   Žuvusių tarpukario Lietuvos lakūnų kapai Seniavos kapinėse Kaune. Lakūnų palaikai į šias kapines buvo perkelti 1960 metais iš Kauno Senųjų kapinių.* * *