2019-11-17

Pėstininkai ir artilerininkai pamaldose

Papildyta

   Asmeninę kolekciją papildė tarpukarinė nuotrauka, padaryta Nepriklausomybės aikštėje buvusioje Panevėžio įgulos vadavietėje:

   Nr.1- 4 pėstininkų LK Mindaugo pulko vado padėjėjas, plk. ltn. Tomas Vidugiris ,  nr.2 - pulkininkas, artilerijos pulko vadas Panevėžyje Alfonsas Sklėrius.
   Kiti karininkai kol kas neatpažinti... Fografuota 1935-1940m. laikotarpiu.


* * *

    Tokiose nuotraukuose mėgstu "pasidairyt ir pro langus" :)  Šiuo atveju galimą įžiūrėt štai ką:
   Greičiausiai čia matyt priekinė medinio namo skliauto dalis, kuri labai panaši į šioje nuotraukoje užfiksuotą pastatą (pažymėta rodykle):

Fotokopija iš Pajuosčio įgulos muziejaus


      Pati liturgija vyko buvusio vienuolyno patalpose:

Fotokopija iš Pajuosčio įgulos muziejaus


   Iki šios dienos nei buvusio vienuolyno, anei už lango matomo pastato neliko...

   Dabar ši vieta atrodo taip (fotografuota kampu, artimam originalios pamaldų nuotraukos situacijai):

Fotografuota 2012 m. vasarą.


* * *


   
P.S.  Viename iš internetinių aukcionų buvo pardavinėjama (nespėjau nupirkti) dar viena nuotrauka su tais pačiais kariškiais, tik kiek kitu kampu:   Čia dar viena nuotrauka, papildžiusi kolekciją su 1-ojo art.pulko vyrais:* * *